Wetenschappelijk Onderzoek binnen Karakter

Wetenschappelijk Onderzoek binnen Karakter

Meer informatie rondom de wettelijke kaders van Wetenschappelijk Onderzoek

Algemeen:
Al het onderzoek dat bij Karakter plaatsvindt is getoetst door de Lokale Toetsingscommissie van Karakter. Daarnaast is WMO-plichtig onderzoek ook altijd getoetst door een CCMO/METC. 

Statusonderzoek:
Voor retrospectief statusonderzoek (onderzoek met geanonimiseerde gegevens die verkregen zijn vanuit aanmelding of behandeling), werken wij conform de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Daarnaast zijn statusonderzoeken altijd goedgekeurd door de Lokale Toetsingscommissie.

 

 

Terug naar boven