PicASSo - deelnemers gezocht

PicASSo - deelnemers gezocht

Binnen Karakter vindt een onderzoek plaats waarbij het effect van PRT wordt onderzocht in vergelijking met de gebruikelijke zorg voor kinderen met ASS en hun ouders/verzorgers. Het doel is om te komen tot een optimaal zorgaanbod voor kinderen met ASS.


Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) nemen van jongs af aan minder initiatief om contact te maken met anderen. Hierdoor missen ze voldoende natuurlijke leermomenten voor het leren gebruiken van taal, gespreksvaardigheden, sociale regels, etc. Pivotal Response Treatment (PRT) richt zich op het verbeteren van deze problemen door het opzetten van leermomenten binnen de behandeling. Het idee is dat wanneer deze problemen worden behandeld, andere vaardigheden, zoals oogcontact en gedeelde aandacht, zich vanzelf ontwikkelen.

 

Wie kunnen er meedoen aan dit onderzoek?
Kinderen van 3 t/m 8 jaar met autisme kunnen meedoen aan het Picasso-onderzoek.

Informatie over PicASSo voor ouders Informatie over PicASSo voor professionals

Terug naar boven