ADHD in de praktijk van de huisarts

ADHD in de praktijk van de huisarts

Als huisarts bent u mogelijk nauw betrokken bij diagnostiek en/of behandeling van ADHD bij kinderen. Dit jaar is er een nieuwe zorgstandaard ADHD gepubliceerd die hiervoor duidelijke richtlijnen geeft.

Deze bijscholing gaat in op het instellen op medicatie bij ADHD en wat te doen bij eventuele bijwerkingen. Welke aspecten van belang zijn in de diagnostiek bij ADHD in uw praktijk wordt kort aangestipt in de training.

Deze scholing is tevens aan te bevelen voor praktijkondersteuners (POH-ers) die betrokken zijn bij medicatiecontroles en is zowel klassikaal als via een webinar te volgen.

Direct inschrijven op klassikale training Direct naar webinar

 Meer informatie over de klassikale training:

Doelgroep:

U bent huisarts of praktijkondersteuner.

Wat leert u tijdens deze bijscholing:
U leert werken volgens de nieuwe zorgstandaard ADHD die dit jaar is gepubliceerd. 

Aan het einde van de bijscholing:
- Weet u wat van belang is in de ADHD diagnostiek binnen uw huisartsenpraktijk.
- Weet u wanneer en waarheen doorverwijzen zinvol is.
- Bent u bekend met andere behandelmogelijkheden naast medicatie.
- Kunt u de patiënt instellen op medicatie.
- Bent u bekend met bijwerkingen en weet u hoe u hierop dient te reageren.

Opzet:
Tijdens een klassikale bijscholing van 2 uur krijgt u up-to-date informatie over ADHD. U leert werken met de nieuwe zorgstandaard, toegespitst op uw werk als huisarts of praktijkondersteuner. Tijdens de bijscholing is ruimte om vragen rond eigen casuïstiek te bespreken.

Voorkennis:
We vragen u voor de bijscholing de NHG standaard ADHD door te lezen en de informatie voor professionals welke wordt gegeven op de website van het kenniscentrum.

Praktisch

  • Beschikbare trainingen: 5 november 2019. U kunt via de 'inschrijven' button ook aangeven dat u interesse heeft maar de data voor u niet mogelijk zijn. 
  • Aanvang om 17:30 uur ontvangst met soep en broodjes.
    De training start om 18:00 tot 20:15uur.
  • De training wordt gegeven op de locatie van Karakter Arnhem, Delta 1a 6825 ML te Arnhem.(nieuwe locatie)
  • Kosten zijn 60 euro per deelnemer.
  • Deze klassikale bijscholing is met 2 punten geaccrediteerd bij ABC1.
  • Op onze (bij)scholing zijn de algemene voorwaarden en klachtenregeling opleidingen van Karakter van toepassing.
Inschrijven Meer informatie

Past deze datum niet, kunt u hier uw interesse kenbaar maken. 

Interesse

Lees hier hoe de training in april werd ervaren door deelnemers. 

Achtergrond
Deze bijscholing wordt gegeven door mevrouw G.H.H. van de Loo-Neus, als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam voor Karakter en manager behandelzaken van de zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het universitair cluster in Nijmegen, waarvoor het TOPGGZ keurmerk is aangevraagd. Mevrouw van de Loo-Neus is tevens betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe zorgstandaard ADHD.

Terug naar boven