E-learning vroegsignalering Autisme

E-learning vroegsignalering Autisme

Werkt u met hele jonge kinderen en twijfelt u soms of u 'afwijkend' gedrag goed interpreteert? In deze e-learning leert u Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij jonge kinderen te herkennen. Door een vroege herkenning krijgen deze kinderen betere ontwikkelingskansen.

Infants2breed

Doelgroep

U bent werkzaam in de jeugdhulp of in de (jeugd)gezondheidszorg als bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, therapeut of begeleider. U heeft te maken met de behandeling of begeleiding van jonge kinderen (0-4 jaar).

Wat leert u tijdens de e-learning?

IdeeIn deze e-learning leert u:  

 • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar).
 • Screenen met behulp van de CoSoS (CoSoS = Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen ESAT genaamd = Early Screening of Autistic Traits).
 • Ouders adviseren ten aanzien van doorverwijzing van het kind.

Opzet

Via korte uitleg, videobeelden en observatie-opdrachten, komen de volgende punten aan bod:

 • Achtergrondinformatie ASS
 • Belang van vroegherkenning
 • Stroomdiagram uit de richtlijn 
 • Signaleren (a.d.h.v. de alarmsignalen)
 • Screenen (a.d.h.v. de CoSoS)
 • Diagnose en begeleiding

Voorkennis

U kent de landelijke JGZ richtlijn ASS. Verder bent u bekend met  - of leest zich in op - het Van Wiechenonderzoek. Vóór het volgen van de e-learning leest u zich in op de volgende materialen (na aanmelding te downloaden): de COSOS-vragenlijst, hand-out met achtergrondinformatie over de gestelde vragen en het  overzicht alarmsignalen Van Wiechenonderzoek.

PraktischInformatie

 • De module duurt  ongeveer 1 uur en 15 minuten.
 • De e-learning is ontwikkeld voor een desktop. Het programma kan ook afgespeeld worden op de IPad (en mobiel) maar vanwege de sensitiviteit van de knoppen is het advies om de module via de desktop te doorlopen.
 • De module sluit u af met het doorlopen van een toets.
 • Deze e-learning bieden we gratis aan. (niet geaccrediteerd)
 • We bieden ook een verdiepende training van 3,5 uur aanvullend op de E-learning.
 • Op onze (bij)scholing zijn de algemene voorwaarden en klachtenregeling opleidingen van Karakter van toepassing.
 • Bij het aanmaken van een account kan het ingevulde e-mailadres gebruikt worden voor de scholingsnieuwsbrief van de Karakter Academie.
Inschrijven Meer informatie

Achtergrond

Deze e-learning module is ontwikkeld door twee specialisten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en klinische zorg rond jonge kinderen en ASS:

De module is mede tot stand gekomen en getoetst door het werkveld. Prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes heeft tevens hieraan meegewerkt. 

Iris Servatius: ‘Vaak hebben ouders al vroeg in de ontwikkeling van hun kind een zogenaamd ‘niet pluis gevoel’. Ouders weten dan vaak niet wat er is, maar dat er iets aan hand is, is voor hen duidelijk. Graag helpen wij hen om hun nog erg jonge kind beter te begrijpen.'

Terug naar boven