Suïcide, risicotaxatie en preventie

Suïcide, risicotaxatie en preventie

Vanwege de toenemende behoefte binnen Karakter aan risicotaxatie en suïcidepreventie wordt deze 1-daagse training - vanaf het najaar 2018 -  Karakterbreed aangeboden aan behandelaren (psychiaters, psychologen/orthopedagogen, ouder- en gezinsbehandelaren, IPG en sociotherapeuten). De training is geschikt voor zowel klinieken als ambulante teams en richt zich op jeugd/psychiatrie/suïcidaliteit en met name het betrekken van ouders in het opstellen van een veiligheidsplan. Deze training wordt op dit moment alleen nog binnen Karakter gegeven maar in de toekomst wordt deze training ook extern aangeboden.

Suïcide

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud
De training duurt één dag en richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Ook het samenwerken in een team rondom het onderwerp suïcidaliteit komt aan bod.
Als leidraad voor de training wordt gebruik gemaakt van het handboek "Suïcidaal gedrag bij jongeren", geschreven door Jan Meerdink Veldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof. In dit handboek wordt de richtlijn specifiek uitgewerkt voor jongeren onder de 25 jaar.

De trainingsdag is onderverdeeld in een aantal blokken; naast een kort theoretisch blok zal de training vooral praktisch gericht zijn. Veel tijd zal besteed worden aan het oefenen van vaardigheden en het reflecteren daarop.       

Wat leert u tijdens deze Ideetraining?            

De training biedt gerichte handvatten om het onderwerp suïcidaliteit meer en makkelijker bespreekbaar te maken in de context van het gezin. Na het volgen van de training:

  • weet je hoe je een betrouwbare risicotaxatie kunt doen
  • weet je hoe je suïcidale jongeren kunt benaderen en hoe je hun ouders hierbij betrekt
  • weet je wanneer je wel of niet vraagt naar suïcide-ideatie
  • weet je hoe je suïcidaliteit uitvraagt en hoe je hierover een gesprek voert
  • kun je een veiligheidsplan opstellen waarbij ouders betrokken worden
  • weet je wanneer je collega's moet betrekken weet je waar je je bevindingen in het dossier moet plaatsen

Doelgroep 
Professionals van Karakter: psychiaters, psychologen/orthopedagogen, ouder- en gezinsbehandelaren, IPG en sociotherapeuten (multidisciplinair behandelteam).

Voorbereiding / voorkennis
Ter voorbereiding op de training dien je:

  • de samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te lezen (deze samenvatting tref je in het leerportaal aan bij "materiaal")
  • de geaccrediteerde e-learning van de GGZ Ecademy "Suïcidepreventie Basis" te volgen (accreditatie van de e-learning verloopt via de GGZ-Ecademy). Deze e-learning is te vinden in de catalogus bij het Karakter Leerportaal.

Aanbevolen literatuur: Handboek Suïcidaal gedrag bij jongeren (zelf aanschaffen).

Accreditatie
Accreditatie bij SKJ: 9 punten
Accreditatie bij FGzPt: 5 punten 
Accreditatie bij Verpleegk.Spec.Register: 5 punten
Accreditatie bij NIP/NVO: 6,5 punten
Accreditatie bij NVvP: 5 punten  
Accreditatie bij Register Vaktherapie: 12 punten   
Accreditatie bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 6 punten                        

Praktisch    Informatie

Deze training wordt op dit moment alleen intern gegeven maar in de toekomst wordt deze
training ook extern aangeboden. 

Achtergrond 
Deze training wordt gegeven door meerdere trainers van Karakter. 
                                       

 

Terug naar boven