Emotieregulatieproblemen bij kinderen met autisme en ADHD

Emotieregulatieproblemen bij kinderen met autisme en ADHD

U ziet ze ongetwijfeld weleens in uw (behandel)praktijk: kinderen met forse emotieregulatieproblematiek. Dit uit zich in frequente buitenproportionele emotionele reacties. De meerderheid van kinderen met autisme en/of ADHD heeft hier last van.

jongenenmeisje

Vaak manifesteren deze heftige reacties zich al op jonge leeftijd, nog voordat de symptomen van autisme en ADHD duidelijk waargenomen worden.

Thema-avond voor professionals: Emotieregulatieproblemen bij kinderen met autisme en ADHD.

Op deze thema-avond voor professionals bespreken we oorzaken, diagnostische middelen en behandelopties voor emotieredisregulatie bij kinderen met autisme en ADHD.

Voor wie? 
Professionals in de gespecialiseerde GGZ, basis GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, POH-ondersteuners, wijkteams, GGD-artsen en verpleegkundigen, en zorgprofessionals in het basis en voortgezet onderwijs.

Inhoud 
Plenaire lezing 
Emotiedisregulatie bij autisme en ADHD: etiologie, diagnostiek en behandeling, door Trude Nieuwenhuis (kinder- en jeugdpsychiater) en Margreet Bierens (psycholoog/promovenda).

Keuze uit verschillende workshops
Potlood
Er zijn twee workshoprondes gepland. Geef uw keuze aan op het inschrijfformulier. 

Workshop 1: 

• Seksuele problemen bij autisme en ADHD, door Esther Leuning (gz-psycholoog). 
In deze workshop wordt aandacht besteed aan de meest recente onderzoeksbevindingen over seksuele problemen die voorkomen bij Autisme en ADHD. We bespreken vragen als: komt homoseksualiteit meer voor bij mensen met Autisme? Hoe zit dat met genderidentiteitsproblematiek bij Autisme? 

Workshop 2 = VOL
• Eerste hulp bij ontploffinkjes; gezinsbehandeling in de praktijk, door Anne-Freda Brouwer (gz-psycholoog/systeemtherapeut), Wendy Verplanke (gezinsbehandelaar), een moeder en een wijkcoach. 
In deze workshop staat emotieregulatie centraal vanuit verschillende rollen en perspectieven bekeken. De patiënt (moeder), wijkcoach, gezinsbehandelaar en systeemtherapeut. Met daarbij de focus op afstemming en samenwerking met elkaar.

Workshop 3 (ervaringsverhaal) = VOL
• Onze ervaringen als ouders met een kind met emotieregulatieproblemen; een persoonlijk verhaal. 
Ouders vertellen over hun twee kinderen met de diagnose autisme. Uit eigen ervaring staan zij stil bij hoe (verschillend) ontregeling en regulatie eruit kan zien in de thuissituatie. Wat helpt om emotieregulatie verbeteren...en wat juist niet?

Workshop 4 
• High speed second opinions door Wouter Staal, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie
Professionals kunnen een korte casus inbrengen met een diagnostiek of behandelvraag waarbij de hoogleraar ter plekke meedenkt over een advies. Afhankelijk van het aantal casuïstiek vragen  doen we ons best om ze allemaal te bespreken.
Tip: Bedenk alvast welke casus je anoniem zou willen bespreken met de hoogleraar.

Praktische info Informatie
Tijdstip: dinsdag 25 juni 2019, 17.30 tot 18.15, inloop met soep, broodjes, drinken en fruit. De avond eindigt om 21.15 uur.  
Kosten: € 50,- p.p. (inclusief catering). 
Locatie: Karakter, Reinier Postlaan 12, te Nijmegen

Accreditatie 
Is verleend voor de kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundigen en verpleegkundig specialist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. SKJ-accreditatie.

Aanmelden
De aanmelding is gesloten vanaf 12 juni 2019.

Vragen? Mail naar c.vaniterson@karakter.com .
 

Programmacommissie

  • Wouter Staal, hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater Karakter
  • Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater en zorglijn manager behandelzaken Karakter
  • Nanda Rommelse, GZ-psycholoog i.o. klinisch neuropsycholoog en wetenschappelijk onderzoek coördinator Karakter, universitair hoofddocent
  • Esther Leuning, GZ-psycholoog/gedragstherapeut Karakter
  • Mijnke Janssen, kinder- en jeugdpsychiater, hoofdopleider verpleegkundig specialisten Karakter
  • Margriet Stoorvogel, zorglijn manager bedrijfsvoering en GZ-psycholoog Karakter

Informatie
Meer informatie over de thema-avond: Margriet Stoorvogel, Reinier Postlaan 12, Nijmegen,
tel. 024-3512222 of email: m.stoorvogel@karakter.com 

 

>> lees meer over Autisme-ADHD: neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

 

Terug naar boven