TRAP Training

TRAP Training

Leer werken met het cognitief gedragstherapeutisch protocol TRAP (Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten - Protocol) voor de behandeling van jongeren tussen de 12 en 21 jaar die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld.

Inschrijven Trauma Trap Linkedin

TRAP:
Het TRAP-behandelprotocol is een evidence-based cognitief gedragstherapeutisch protocol wat ontwikkeld is voor de behandeling van jongeren tussen de 12 en 21 jaar die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld. TRAP is gebaseerd op de interventie Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation for Adolescents. Het oorspronkelijke protocol is ontwikkeld door Marylene Cloitre en Omar Gudino.
TRAP bestaat uit 12 sessies en richt zich op het verminderen van de psychische lijdensdruk en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De focus van de interventie ligt op het trainen van emotieregulatie vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden. Het protocol kan deel uitmaken van een traumabehandeling en biedt de therapeut de mogelijkheid om de behandeling op de jongere af te stemmen. Door oefeningen, verwerkingsopdrachten, rollenspelen en het trainen van vaardigheden werkt de jongere aan doelen die voor hem of haar relevant zijn in alledaagse situaties.

Doelgroep:

(GZ-)psychologen, orthopedagogen(-generalist), klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters en cognitief gedragstherapeutisch werkers.

Doel:
Doel van de training is om de deelnemers binnen 1 dag te scholen in TRAP waarna ze deze behandelinterventie kunnen inzetten in de praktijk. 

Aan het eind van deze training:
•ben je de hoogte van richtlijnbehandeling voor PTSS en de laatste evidence-based ontwikkeling op dit gebied
•kun je TRAP toepassen in de praktijk

Opzet:
Tijdens deze training wordt kort de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma besproken, er is aandacht voor het MARS onderzoek en het TRAP protocol wordt besproken en ingetraind middels plenaire bespreking, groepsdiscussie, het bekijken van videomateriaal en het doen van rollenspellen.

Praktisch: 
• Beschikbare trainingen: 12 november 2019 (9:00 - 17:00uur)
• De training wordt gegeven op de locatie van Karakter in Ede. Horalaan 5, 6717 LX in Ede. 
• Kosten zijn 275 euro per deelnemer, voor koffie en thee wordt verzorgd.
• Omdat Karakter geen bedrijfsrestaurant heeft, kunnen we de lunch helaas niet verzorgen.
• Accreditatie bij NIP/NVO (7 punten) en wordt aangevraagd bij VGCt.
• Op onze (bij)scholing zijn de algemene voorwaarden en klachtenregeling opleidingen van Karakter van toepassing.

Meer informatie/incompany Inschrijven

Past deze datum niet, dan kunt u hier uw interesse kenbaar maken.

Interesse

Literatuur:
• Bijen e.a. (2017) Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten - Protocol. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Balkom e.a. (2013) Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen (2013). Hoofdstuk 9: Behandeling PTSS (versie 2009). Trimbos instituut. Utrecht. (pagina 157 - 186)
http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=35 (webartikel)
• De deelnemers de volgende filmpjes te hebben bekeken: Nadine Burke Harris: ‘How childhood trauma affects health across a lifetime: https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk

Er wordt verwacht van de deelnemers dat ze bovenstaande literatuur hebben bestudeerd en bekeken, om een actieve bijdrage te leveren tijdens de theoretische discussies, oefeningen en rollenspelen.

Trainers:
Rik Knipschild is GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut NtVP werkzaam bij Karakter in Almelo. Daarnaast is hij promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van PTSS.
Doenja van Leeuwaarden is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR-Practitioner en Psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter in Zwolle en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen en trauma.

Terug naar boven