Internationaal onderzoek impact coronacrisis / Internationale Forschung zu Auswirkungen der Corona Kriese

In april is Karakter samen met Duitse onderzoekers van de LVR-kliniek in Essen een onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie. Er wordt onder andere gekeken naar hoe het thuis met gezinnen gaat en of kinderen last hebben van angst- en/of depressieve klachten. De eerste resultaten van het Nederlandse onderzoeksdeel zijn inmiddels bekendgemaakt. Het totale onderzoekstraject zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen.

Im April wurde in Zusammenarbeit mit Deutschen Forschern der LVR Klinik Essen eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Corona Kriese auf Kinder und Jugendliche in psychiatrischer Behandlung begonnen. Ziel war es, jetzt und in Zukunft besser mit vergleichbaren Situationen umgehen zu können. Es wurde unter anderem untersucht wie die Situation Zuhause ist und ob Kinder Angst- und/oder Depressive Beschwerden entwickelt haben. Die ersten Ergebnisse der Niederländischen Untersuchung sind inzwischen veröffentlicht worden. Das gesamte Forschungsprojekt wird voraussichtlich sechs Monate dauern.