Euregionaal onderzoek naar dierondersteunde psychotherapie / Euregionale Forschung zur tierunterstützten Psychotherapie

Het belang van communicatie tussen patiënt en professional in de geestelijke gezondheidszorg is groot. Goede communicatie tussen beiden leidt tot meer begrip, vertrouwen en verbinding. Het inzetten van dieren als ondersteuning bij psychotherapeutische behandelingen om de communicatie met de patiënt te verbeteren, is een veel onderzochte methode. Verondersteld wordt dat het positieve effecten heeft op onder andere symptomen van autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen en emotioneel welzijn.

Karakter en de LVR Viersen hebben onafhankelijk van elkaar dierondersteunde methoden ontwikkeld en toegepast in de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren in het grensgebied. Echter, gedegen bewijs voor een best practice bestaat nog niet. Door middel van een gezamenlijk onderzoeksproject willen we inzicht krijgen in het effect van de toevoeging van een dier op de kwaliteit van de behandeling en communicatie tussen patiënt en behandelaar. Vanuit het Europese programma INTERREG is subsidie toegekend voor dit onderzoek.

Die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut ist sehr wichtig. Gute Kommunikation zwischen beiden führt zu mehr Verständnis, Vertrauen und einer besseren Beziehung. Der Einsatz von Tieren bei psychischen Behandlungen, mit dem Ziel die Kommunikation zwischen Therapeut und Patient zu verbessern, ist eine viel untersuchte Methode. Angenommen wird außerdem, dass sich die Methode auch positiv auf andere Symptome von Autismus-Spektrum-Störungen, Verhaltensstörungen und emotionalem Wohlbefinden auswirkt.

Karakter und die LVR Klinik in Viersen haben unabhängig voneinander tierunterstützte Therapiemethoden entwickelt und wenden diese in der psychiatrischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Grenzgebiet an. Es gibt jedoch noch keinen Beweis für die „best practice“. Daher möchten wir durch dieses gemeinsame Forschungsprojekt bessere Einblicke und mehr Kenntnis, über die Effekte die das Hinzufügen eines Therapietieres auf die Qualität der Behandlung und die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut hat, bekommen. Für diese Forschung wurde ein Zuschuss aus dem europäischen INTERREG-Programm gewährt.