Beeldende systeemtherapie

Is er ruzie en spanning thuis, of hebben jullie het gevoel langs elkaar heen te leven en klem te zitten in een vaste onwenselijke manier van omgaan met elkaar? Laten we het in beeld brengen en het herstellen zodat er weer plezier, ontspanning en verbondenheid wordt ervaren! Karakter Zwolle biedt beeldende systeemtherapie aan. Beeldende systeem therapie (BST) richt zich op het herstellen van verstoorde gezinsinteractiepatronen.

Beeldend werk heeft een eigen taal. Wat soms moeilijk te verwoorden is, kan met de taal van het beeld worden geuit en zichtbaar worden gemaakt.

Voor wie
Beeldende systeemtherapie is voor het hele gezin. Hoe jullie gezin er ook uit ziet, samengesteld, pleeggezin, gescheiden ouders of zelfs wanneer één ouder uit beeld is geraakt, beeldende systeemtherapie sluit aan bij alle gezinsvormen en met kinderen in elke leeftijd.

Wat leren jullie?

Binnen beeldende systeemtherapie worden via beeldende materialen interactiepatronen zichtbaar en tastbaar. Zonder te praten wordt in beeld gebracht wat er gaande is. Beelden hebben een eigen taal en zijn een effectief middel om weer in gesprek te komen met elkaar.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling wordt gestart met een gezinsobservatie waaruit werkpunten ontstaan.
De behandeling bestaat uit tien gezinsbijeenkomsten van max. 75 min, bij voorkeur om de twee weken.
De bijeenkomsten worden begeleid door een systeemtherapeut of gezinsbehandelaar en een beeldend therapeut.

Als gezin oefenen jullie met de gemaakte werkpunten tijdens het samen uitvoeren van beeldende opdrachten.
Door het doen van de opdrachten worden succeservaringen opgedaan en geloof in eigen kunnen opgebouwd.
De therapeut bedenkt in de eerste fasen de opdrachten. Gedurende de therapie laat de therapeut de voorbereiding van de opdrachten steeds meer over aan jullie als ouders.
De beeldende opdrachten worden zo opgebouwd dat de verschillende posities tussen ouders en kinderen worden vertaald in ouder- en kindertaken. De opdracht bevestigt altijd de regiehoudende positie van ouders.

Doelen

  1. De interactiepatronen in het gezin zijn verbeterd, waardoor er meer plezier en ontspanning wordt beleefd door de gezinsleden
  2. Jullie als ouders reflecteren op de omgang met de kinderen en elkaar.
  3. Als ouders hebben jullie voldoende controle over de eigen emoties zodat jullie als ouders meer overzicht hebben en het gezin meer ontspanning ervaart.
  4. De oudertaken worden uitgevoerd uit, passend bij de ontwikkeling van de kinderen en hun eigen mogelijkheden.
  5. De kinderen laten nieuwe vaardigheden zien in de omgang met anderen, zoals beter luisteren naar elkaar, overleggen en rekening houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen.
  6. De kinderen hebben minder last van gedrags- en stemmingsproblemen.

Een overzicht van onze behandelingen: