Behandeling in de Klas (BinK)

Kinderen met complexe psychiatrische problemen ondervinden veel problemen in hun dagelijkse functioneren. Dit uit zich thuis, op school, bij de sportvereniging en op alle plekken waar het kind zich bevindt. Bij Karakter bekijken de behandelaren samen met het kind en het gezin wat er aan behandeling nodig is en wat het beste bij het kind past. Behandeling op maat, flexibel en dichtbij heeft het meest effect op het functioneren van het kind. Als de (oorzaak van de) problemen zich met name op school voordoen, dan moet daar de hulp zijn. Bij Karakter hebben we specialistische teams die behandeling bieden op school, gecombineerd met thuis: Behandeling in de Klas (BinK).

BinK: Informatie voor professionals

De Bink behandelaar gaat samen met de leerkracht, ouders en het kind aan de slag om de behandeling vorm te geven, waardoor het kind zowel thuis als op school weer zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Voor wie

BinK is er voor zowel moeilijk lerende, licht verstandelijk beperkte als normaal begaafde kinderen (4-18 jaar) die op school vastlopen vanwege hun psychiatrische problemen. Voor de behandeling werken we samen met zowel basis als voortgezet onderwijs en de behandeling is passend bij zowel regulier als speciaal onderwijs.

Werkwijze

We starten met een intakegesprek bij Karakter met het kind, de ouders en school. We bespreken met elkaar wat de hulpvraag is en we maken met elkaar een behandelplan.

De behandelaar komt op school en thuis om aan de behandeldoelen te werken. Een behandeltraject duurt 4 tot 6 maanden. In de behandelperiode is de gezinsbehandelaar de eerste contactpersoon voor het kind, ouders en school. De gezinsbehandelaar stemt regelmatig af met het hele BinK team.

Wie werken er bij BinK?

Het team van BinK bestaat uit diverse behandelaren:

• De gezinsbehandelaar voert de behandeling in de klas uit en verzorgt het contact met ouders
• De behandelcoördinator coördineert de totale behandeling
• De systeembehandelaar
• De kinder- en jeugdpsychiater of klinisch neuropsycholoog is als regiebehandelaar betrokken bij de diagnostiek en behandeling

In behandeling bij Karakter

Neem contact op met jouw behandelaar. De behandelaar kan meedenken of BinK passend is en aanmelden.

Nog niet in behandeling bij Karakter

Bij Karakter starten we altijd met een intakegesprek. De huisarts, het sociaal wijkteam of een medisch specialist kan je doorverwijzen naar Karakter. Lees meer over verwijzen naar Karakter.
Graag vragen we je om aanvullend op de reguliere aanmeldprocedure de volgende documenten aan te leveren:

  • Onderbouwing van school waarom aan BinK gedacht wordt en wat al is ingezet
  • Ontwikkelingsperspectief of handelingsplan van school

BinK: Advies en Coaching voor docenten

Passend onderwijs bieden aan kinderen met psychiatrische problemen is een grote uitdaging. Het ontbreekt scholen vaak aan specialistische kennis rond psychiatrie. Ook is het moeilijk om in beperkte tijd en een volle klas een kind toch aandacht te geven. Bij Behandeling in de Klas (BinK) Advies en Coaching bieden behandelaren van Karakter praktische adviezen, persoonlijke coaching en organisatorische tips voor leerkrachten, IB'ers, teams en scholen. Lees meer over BinK: Advies en Coaching

Een overzicht van onze behandelingen: