Centrum Jonge Kind - TOPGGz

Het Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum biedt hoogspecialistische (vroeg)diagnostiek en behandeling aan jonge kinderen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling later in het leven. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en op veel verschillende gebieden. Meerdere factoren kunnen hierop van invloed zijn en een rol spelen in het ontstaan van psychische problemen. Onze zorg richt zich op zowel kind als ouders/verzorgers.
Algemene folder Centrum Jonge Kind

Ons TOPGGz-gecertificeerde Centrum Jonge Kind heeft als uitgangspunt dat alle jonge kinderen met ernstige en/of complexe psychische kwetsbaarheid behandeling verdienen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We investeren in de toekomst van het jonge kwetsbare kind en diens omgeving, met als doel: veerkrachtige kinderen.

Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Voor wie zijn we er?

Alle jonge kinderen (baby’s, peuters en kleuters; globaal 0-6 jaar) met psychische problematiek, die stagneren in de ontwikkeling, zijn welkom binnen ons centrum voor diagnostiek. Te denken valt aan (een vermoeden van):

  • Autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • Angst- en stemmingsproblematiek
  • Trauma
  • Gedragsproblematiek
  • Regulatieproblematiek
  • Hechtingsproblematiek

We hebben een nauwe samenwerking met Denkkracht, een centrum waar kinderen deskundig neuropsychologisch worden onderzocht.

We bieden consultatie aan netwerkpartners en investeren in kennisontwikkeling door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Uw kind, broertjes/zusjes of u als ouder(s) kunnen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast is er ook kennisdeling, in de vorm van het geven van onderwijs, lezingen en trainingen.

Lees de ervaring van de ouders van Tom (7 jaar), Job (5 jaar) en Frank (3 jaar)

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het inzicht in wat er op jonge leeftijd al gebeurt bij psychiatrische problemen en wat de beste interventies zijn. Dit zijn de actuele onderzoeken bij kinderen vanaf 5 jaar.

SYNASS
In dit onderzoek kijken we naar de verwerking van visuele prikkels in de hersenen en we gaan daarom hersenactiviteit van uw kind meten terwijl het naar een computerscherm kijkt. De prikkelverwerking van kinderen met ASS, kinderen zonder ASS en kinderen met een verhoogde kans op synesthesie wordt vergeleken.
Meer informatie over SYNASS

TRACE
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding d.m.v. een dieet op de korte termijn effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het huidige project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ.
Meer informatie over TRACE

PIP
Preschool Brain Imaging and Behavior Project
Het doel van dit onderzoek is om de hersenontwikkeling en het gedrag bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in kaart te brengen.
Meer informatie over PIP

PRT
Pivotal Response Treatment (PRT) is een behandeling gericht op het verbeteren sociaal contact en communicatie. Binnen het Centrum Jonge Kind is de nieuwe module PRT met oudergroep ontwikkeld, waarbij ouders ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Deze module wordt met wetenschappelijk onderzoek getoetst op effectiviteit.
Meer informatie over PRT

Opleidingsmogelijkheden psychiatrie van het jonge kind

Onderzoek laat zien dat het nu gemiddeld vijf jaar duurt voordat de juiste behandeling wordt geboden. Door het delen van kennis en opleiden van andere professionals die werken met jonge kinderen kunnen we de vroegsignalering van psychiatrische problematiek verbeteren.

Opleidingsmogelijkheden professionals

  1. E-learning-vroegsignalering autisme
  2. Training vroegsignalering autisme