Deeltijdbehandeling infants

Het Infantscentrum Twente is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Wanneer de problemen die u ervaart met uw kind op meerdere levensgebieden voorkomen, kan er gekozen worden voor een deeltijdbehandeling. Ook wanneer het gedrag van uw kind moeilijk te begrijpen is kan er gekozen worden voor een plek op de deeltijdgroep, zodat hier meer duidelijkheid over kan komen.

Een deeltijdbehandeling is een intensieve behandeling voor u en uw kind, waarbij uw kind maximaal 4 dagen op de groep komt en u ook wekelijks een contact heeft. De behandeling duurt vier maanden.

Het team
Het deeltijdteam bestaat uit verschillende behandelaars die meedenken in de behandeling van uw kind. Gedurende de behandeling heeft u een nauwe samenwerking met een sociotherapeut die de mentor van uw kind is, een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog die coördinerend behandelaar is en een psychiater die de regiebehandelaar is.

Doelgericht werken
Samen met u stellen we doelen op. Die kunnen gericht zijn ophet begrijpen (diagnostiek) en/of op het verbeteren
van het gedrag (behandeling) van uw kind. De doelen staan in het behandelplan beschreven. Tijdens het
kennismakingsgesprek met u, uw zoon of dochter, de behandelcoördinator en de mentor wordt het behandelplan besproken en komen er praktische zaken van de start op de groep aan bod. Er zijn tijdens de behandeling twee evaluatiemomenten gepland om met elkaar om tafel te gaan en te kijken wat er al bereikt is en om zo nodig nieuwe doelen af te spreken.

Oudercontacten
Er is wekelijks een contact voor u als ouders gepland. De ene week heeft u op de locatie een afspraak met de coördinerend behandelaar voor ouderbegeleiding. De andere week komt de mentor bij u thuis. Ook kan in overleg voor ouderparticipatie (aanwezigheid van ouders) op de groep gekozen worden.

Aanvullende behandelingen
Het kan voorkomen dat uw kind in aanmerking komt voor een andere behandeling als onderdeel van de deeltijdbehandeling. Hierbij kunt u denken aan de bewegingsmodule, PRT (behandeling ter motivering van contactname en het inzetten van taal), EMDR (traumatherapie), speltherapie of een medicamenteuze behandeling.

School en leerplicht
Wij denken graag mee over welke vorm van onderwijs, ontwikkelingsstimulering of opvang aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, volgend op de deeltijdbehandeling. Wij zullen zorgen voor een goede overdracht.
De leerplicht hoeft een deeltijdbehandeling niet in de weg te staan. Vaak is in overleg met de school of het samenwerkingsverband veel mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden kan door een erkende verwijzer: huisarts, jeugdarts, medisch specialist of via de gemeente bij het Centraal Aanmeldbureau Overijssel via 088-6545444 of aanmeldenoverijssel@karakter.com.
Telefoonnummer deeltijdgroep: 06-21879016


Welkom op de groep - praktische informatie

Een overzicht van onze behandelingen: