FACT jeugdteams

In FACT jeugdteams werken hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van de jongeren die zij helpen. Dat zijn jongeren die (o.a.) psychische problemen hebben en die de reguliere behandeling mijden. Terwijl zij zonder die hulp niet meer goed kunnen functioneren. Of jongeren uit gezinnen waar al veel problemen spelen. Hulpverleners/behandelaren uit verschillende organisaties werken samen om de jongere en het gezin te helpen.

FACT staat voor
Flexible: we zijn er als het nodig is, op de plek die nodig is en zo intensief als nodig is.
Assertive: we bieden hulp, gevraagd maar soms ook in eerste instantie ongevraagd.
Community: hulp in (en voor) de omgeving van de jongere.
Treatment: we behandelen de jongere tot hij/zij verder kan (evt. in de reguliere zorg).

FACT teams bestaan uit professionals uit verschillende organisaties (ggz en evt. jeugdzorg). Zij bieden zorg op maat door samenwerking tussen de kinder- en jeugdpsychatrie, jeugdzorg, wijkteams, verslavingszorg, volwassenpsychiatrie, politie, scholen, etc. Door snel de benodigde hulp op de juiste tijd en plaats in te zetten, kan in de toekomst opname en langdurige zorgafhankelijkheid voorkomen worden.

FACT teams benaderen jongeren met complexe psychische problemen, die onvoldoende aansluiting hebben bij de reguliere hulpverlening, uit multiproblemgezinnen, met een verstoorde draagkracht/draaglast, waarbij het goed mogelijk is dat de situatie in een crisis uitmondt als we niet ingrijpen.

Artsen, CJG's en wijkteams en GGZ-instellingen kunnen contact opnemen met de FACT-teams om jongeren te benaderen.

Onze FACT teams

Karakter participeert in verschillende FACT-teams

Achterhoek
T. (088) 933 13 59
www.jeugdfact.nl

Arnhem

T. (026) 312 46 00
Fact.kind.en.jeugd.arnhem@propersona.nl

Food Valley

T. (0318) 433 500 / 06 120 58 251
fact.jeugd@propersona.nl


Nijmegen

T. (024) 38 37 716 / 06 52 55 95 99
fact.kind.en.jeugd.nijmegen@propersona.nl

Fact Jeugd Nijmegen

Rivierenland

T. (0344) 656 741
fact.jeugd.rivierenland@propersona.nl

Fact Jeugd Rivierenland

Zwolle

T. (038) 456 11 00
factjeugdzwolle@karakter.com

Fact Jeugd Zwolle

Nieuw zorgprogramma FACT Jeugd

Op 14 januari 2020 is het nieuwe zorgprogramma FACT jeugd door de expertgroep gepresenteerd. De rode draad door een complexe zorgvorm die slim organiseren vraagt. Hieronder zijn de twee documenten te downloaden.

FACT JEUGD Zorgprogramma jan 2020

Veiligheidsplan FACT Jeugd

Een overzicht van onze behandelingen: