Groepsbehandeling voor meiden met ASS

Voel je je regelmatig onbegrepen, onzeker of heb je moeite met sociale contacten? Heb je vaak het gevoel dat je weinig energie hebt en weet je niet hoe hier mee om te gaan? Ben je snel overprikkeld? Zou je graag meer willen weten over autisme bij meisjes?

Als je je in bovenstaande herkent, dan is de groepsbehandeling voor meiden met een autisme spectrum stoornis (ASS) van 14 tot 18 jaar misschien wel iets voor jou.

Tijd/plaats
Gedurende 16 weken kom je een ochtend per week van 10.00 – 12.30 uur bij Karakter in Zwolle. Deze ochtenden ga je dus niet naar school.

Thema’s
Er zijn 3 periodes van 5 of 6 weken. Elke periode heeft een eigen thema:
1. Jezelf beter leren kennen en weten wat vanuit ASS bij je past
2. Het omgaan met emoties en spanning
3. Sociale interactie, vriendschappen & seksualiteit

Inhoud

 • Psycho-educatie ASS
 • Beeldende therapie
 • Mindfulness
 • Signaleringsplan maken
 • Psycho- motorische therapie
 • Sociale interactie, vriendschap en seksualiteit
 • Huisbezoek
 • Ouderavonden/netwerkavonden


Werkwijze

Er vindt een gesprek plaats ter voorbereiding op de groepsbehandeling. Halverwege is er een tussenevaluatie om te kijken hoe de behandeling gaat. Na 16 weken vindt er een eindevaluatie plaats. Dit doen we met jou, je ouder(s) en huidige hulpverlener.
De therapeut van de groep heeft ook contact met je ouder(s). Je huidige zorgcoördinator/hulpverlener blijft medeverantwoordelijk.
We werken in een groep, omdat jongeren veel van elkaar kunnen leren.
Het is een intensieve tijd, waarbij motivatie heel belangrijk is!

Ouder(s)

Jouw ouder(s) hebben een belangrijke rol tijdens de behandeling.

 • Er zijn vier ouderavonden/netwerkavonden gepland zodat ze goed op de hoogte zijn van de behandeling.
 • Er wordt een huisbezoek gepland om te bespreken hoe je het geleerde ook thuis kunt toepassen.
 • Je krijgt opdrachten mee naar huis die je samen met je ouder(s) of andere betrokkenen maakt.


Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij je behandelaar van Karakter.

Een overzicht van onze behandelingen: