Intensive Home Treatment (IHT)

IHT is een behandelvorm waarbij kinderen en jongeren die door psychiatrische problematiek zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen zo veel als mogelijk in het gezin en de eigen sociale omgeving worden behandeld.Karakter werkt samen met het gezin om weer grip te krijgen op het dagelijks leven, vanuit hun vertrouwde omgeving.

Bij IHT komt de gezinsbehandelaar meerdere keren per week bij het gezin thuis en werkt in de behandeling nauw samen met het gezin. Die samenwerking draagt in grote mate bij aan het succes van de behandeling. De gezinsbehandelaren werken oplossingsgericht en benaderen problemen op een positieve manier. Samen met het gezin stellen we haalbare doelen en zoeken we naar de mogelijkheden en eigen krachten die in het gezin aanwezig zijn.

Hoe ziet IHT eruit?
Wanneer Karakter en het gezin er samen voor hebben gekozen om de intensieve thuisbehandeling in te zetten, maakt het behandelteam en het gezin een behandelplan. In dit plan staan de doelen waar het gezin aan gaat werken en de manier waarop dit gebeurt. Het behandelteam bestaat uit gezinsbehandelaren, een behandelcoördinator (GZ-psycholoog), een hoofdbehandelaar (kinder-& jeugd psychiater) en een systeemtherapeut.

Dan volgt de behandeling, waar we verschillende fasen onderscheiden.
De eerste fase staat in het teken van stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan.
In de weken die volgen werken we verder aan het realiseren van de behandeldoelen: Inzicht en acceptatie van de mogelijkheden en beperkingen, samen kijken wat een kind nodig heeft in de opvoeding en werken aan nieuwe vaardigheden zijn thema’s die aan bod komen.

Verschillende groepsmodules zijn mogelijk (mede afhankelijk van de locatie), zoals psychomotorische therapie (PMT), cognitieve gedragstherapie (CGT) en creatieve therapie. Daarnaast proberen we het dagelijks leven weer zo goed mogelijk op de rit krijgen. Denk hierbij aan schoolgang, vriendschappen en vrijetijdsbesteding.

In de laatste fase van de behandeling werken we toe naar de afronding van IHT. De gezinsbehandelaren bespreken met het gezin hoe ze het geleerde vast kunnen houden en of er vervolghulp nodig is.

Wat als het (even) niet lukt?

Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin.

Wat gebeurt er na IHT?

Soms is het nodig om na het IHT traject, toch nog door te werken aan het behalen van de doelen. De mogelijkheid bestaat om, na een periode van intensieve thuisbehandeling, de behandeling voort te zetten, bijvoorbeeld vanuit de polikliniek. Deze hulp zal minder intensief zijn dan IHT.

Aanvullende therapieën

De intensieve thuisbehandeling met de gezinsbehandelaren vormt de basis van de behandeling. Daarnaast zijn er verschillende andere therapieën mogelijk die passen bij kind en gezin. U vindt ze op de pagina behandelingen.

IHT wordt op alle locaties van Karakter aangeboden.


Een overzicht van onze behandelingen: