LVB en psychiatrie

Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn extra gevoelig voor psychiatrische problemen. En juist door de combinatie is goede diagnostiek moeilijk. Ook reguliere behandelingen werken meestal niet bij deze doelgroep. Karakter is gespecialiseerd in diagnostiek en intensieve en flexibele behandeling van deze kinderen.

Behandelmogelijkheden

Behandeling zoveel mogelijk thuis
Ons doel is jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek zoveel mogelijk in hun thuissituatie te behandelen. Thuis is immers de basis, de plek waar je na de behandeling doorgaat. Gezin en professionals werken intensief samen. Hulp is gericht op eigen kracht van het gezin: we nemen de opvoeding niet over, maar door de behandeling in de thuissituatie versterken we ouders in hun rol als opvoeder. We werken samen met het netwerk aan haalbare doelen waar kind en gezin echt verder mee komen.

Wat heeft een gezin nodig
Samen met de ouders en andere betrokkenen kijken we wat een kind en gezin nodig hebben. Meestal is dat behandeling thuis, eventueel aangevuld met therapie op de polikliniek. Mocht dit niet voldoende zijn, dan is een combinatie van thuisbehandeling, polikliniek, dagbehandeling en een kortdurende (indien nodig gesloten) klinische opname mogelijk.

Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling zetten we in met als doel dat kinderen en jongeren thuis kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt van de behandeling is het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en het gezin. We passen de gezinsbehandeling aan op wat het gezin op dat moment nodig heeft. Dat betekent dat bij het ene gezin een therapeut intensief, vaak meerdere dagen in de week, bij het gezin is (IHT: Intensive Home Treatment), terwijl het andere gezin voldoende heeft aan één of twee afspraken per week (IPG: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling).
Naast de gezinsleden, betrekken we belangrijke mensen uit het netwerk bij de behandeling (zoals familieleden, school en andere zorgaanbieders).
Bij complexe problemen bieden we ook MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie).

Flexibele Intensieve Behandeling
Wanneer één of enkele contacten per week onvoldoende zijn, starten we de Flexibele Intensieve Behandeling. Deze behandeling zetten we snel, flexibel en meerdere malen per week in. De intensieve vorm van thuisbehandeling is de basis, waar nodig gecombineerd met therapieën op de polikliniek, dagbehandeling en kortdurende klinische opname. De behandelaren zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken samen met alle betrokken zorgverleners: van huisarts tot leerplichtambtenaar, van mentor tot sociaal wijkteam. Ook hier werken we vanuit de betrokkenheid van gezin en naaste omgeving. Wanneer de Flexibele Intensieve Behandeling is afgerond (meestal maximaal 5 maanden), hebben kind en gezin de mogelijkheid weer terug te gaan naar lichtere vormen van behandeling (polikliniek of thuisbehandeling).

High & Intensive Care
Soms is ondanks alle inzet niet te voorkomen dat er crisis ontstaat en het thuis niet meer veilig is. Een jongere kan dan kortdurend op de High en Intensive care (HIC) opgenomen worden. Daarbij is de ouder ook aanwezig, zodat we naast de ouder kunnen staan in de zorg voor het kind. Zo kan het vertrouwen groeien om het thuis samen weer op te pakken vanuit rust met continue ondersteuning van sociotherapeuten en andere behandelaren.

Behandeling in de Klas

Kinderen met complexe psychiatrische problemen ondervinden veel problemen in hun dagelijkse functioneren. Dit uit zich thuis, op school, bij de sportvereniging en op alle plekken waar het kind zich bevindt. Bij Karakter bekijken de behandelaren samen met het kind en het gezin wat er aan behandeling nodig is en wat het beste bij het kind past. Behandeling op maat, flexibel en dichtbij heeft het meest effect op het functioneren van het kind. Als de (oorzaak van de) problemen zich met name op school voordoen, dan moet daar de hulp zijn. Bij Karakter hebben we specialistische teams die behandeling bieden op school, gecombineerd met thuis: Behandeling in de Klas (BinK).

Poliklinische behandeling

Naast de onderzoeken in het diagnostisch traject, bieden behandelaren van Karakter ook gespecialiseerde therapieën op de polikliniek. Kind en ouders komen bijvoorbeeld één keer in de week langs voor een (groeps)gesprek, een therapie of voor controle van medicijnen. Voorbeelden zijn psycho-educatie voor ouders en kinderen, gedragstherapie, psychomotore therapie of sociale vaardigheidstraining.

Online behandeling
Jongeren met een verstandelijke beperking zoeken vaak de ‘veiligheid’ van de digitale wereld. Ze worden dan minder beperkt door bijvoorbeeld moeite met sociale interactie. Daar sluiten we op aan door ook online behandelingen te bieden. Zoals Straatwijzer, een online programma waarin de jongeren informatie krijgen over lvb en psychiatrie en opdrachten doen. Ook online gezinscontacten in een veilige digitale omgeving zijn een uitkomst voor gezinnen die niet gemakkelijk naar een locatie kunnen reizen.

Samenwerking
Karakter werkt nauw samen met andere partijen om kind en gezin heen. Niet alleen via intensieve samenwerking binnen de behandeling, maar ook door consultatie en kennis delen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met de complexe combinatie van LVB en psychiatrie een goede toekomst krijgen.

Consultatie

Dagelijks zijn onze professionals beschikbaar voor collegiale vragen. Zo mogelijk direct of anders wordt u dezelfde dag teruggebeld.
Voor artsen: telefoon 088 654 54 54, consultatielijn@karakter.com.
Voor jeugdhulpprofessionals: telefoon 088 654 54 99, consultatielijnjhp@karakter.com

Meer informatie

Het aanmeldbureau beantwoordt uw vragen via telefoon 088 654 54 00 of aanmeldbureau.gld@karakter.com voor professionals.

Maak kennis met Karakter LVB

  • Karakter is al bijna vijftig jaar specialist in psychiatrische behandeling van kinderen met lvb.
  • We zien jaarlijks meer dan 1500 kinderen met een combinatie van psychiatrische problematiek en lvb. Daardoor hebben onze professionals zich sterk kunnen specialiseren op deze doelgroep en bieden we gerichte behandelingen.
  • Door (wetenschappelijk) onderzoek hebben we inzicht vergaard over de effectiviteit van behandelingen bij deze speciale doelgroep.
  • We werken samen en delen onze kennis met anderen. Zo geven we colleges aan het Radboud UMC en via het SPON, ondersteunen we de onderwijsspecialisten bij LVB-leerlingen en verzorgen we workshops bij Mariendael.
  • Gespecialiseerde afdelingen bevinden zich in Apeldoorn, Doetinchem, Ede, Tiel, Venlo en Uden; de gezinsbehandeling bieden we in heel Gelderland, Overijssel en omstreken; consultatie overal.

Een overzicht van onze behandelingen: