Multi Dimensionele Familie Therapie

Je bent tussen de 12 en 18 jaar en je loopt vast of dreigt vast te lopen op school, thuis, op je werk of je hebt problemen met je vrienden. Jouw problemen hebben ook invloed op je gezinsleden. MDFT is een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren en hun gezinnen die complexe problemen hebben.
MDFT wordt gegeven binnen de behandeling van LVB en kan alleen na een interne verwijzing gegeven worden.

MDFT richt zich niet alleen op jou maar ook op het systeem om je heen. Met het systeem bedoelen we ouders, familie, vrienden maar ook school en werk. Al deze mensen zijn belangrijk in je leven en beïnvloeden elkaar. Als het bijvoorbeeld niet goed gaat op school dan heeft dat ook invloed op hoe je over jezelf denkt en misschien krijg je hierdoor ruzie met je ouders.

Voor wie
MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met verschillende (psychiatrische) problemen:

  • Agressief zijn
  • Spijbelen
  • Niet meer luisteren naar je ouders of andere volwassenen
  • Problematisch alcohol en/of drugsgebruik
  • Crimineel gedrag
  • Veel ruzie maken
  • Somber zijn
  • Angstig zijn


Doel
Jongeren en ouders worden door MDFT geholpen bij het verminderen of oplossen van hun problemen. Jij en je ouders gaan leren op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. Zowel jij maar ook je ouders en andere gezinsleden (broers en zussen) kunnen dingen veranderen waardoor het weer beter gaat. Jullie leren elkaar beter begrijpen en daarmee zal de communicatie verbeteren en kunnen er afspraken worden gemaakt.

Werkwijze

Jij en je gezin krijgen een vaste MDFT-therapeut. De therapeut heeft wekelijks meerdere keren contact met jou en je ouders bij je thuis of bij Karakter, of via de telefoon en mail. Gesprekken zijn met de gezinsleden apart en er zijn ook gezinssessies waarbij meerdere gezinsleden aanwezig zijn. Ook is het mogelijk dat er gesproken wordt met andere belangrijke personen.

De behandeling duurt maximaal 6 maanden en is opgedeeld in drie fases.
Fase 1: kennismaking van de MDFT-therapeut met jou en je gezin en belangrijke anderen. De therapeut onderzoekt samen met jou en je ouders aan welke doelen gewerkt kan worden.
Fase 2: we werken aan de doelen en dus aan verandering.
Fase 3: we verstevigen de ingezette veranderingen en sluiten de behandeling af. Bij het afsluiten van de behandeling geven wij een plan mee om een terugval te voorkomen.

Wie zijn bij de therapie betrokken
Jij en je gezinsleden krijgen vooral te maken met de MDFT-therapeut. De therapeut werkt in een team met een kinder- en jeugdpsychiater, een supervisor en andere MDFT-therapeuten. Het team is op de achtergrond betrokken.

Meer informatie
Meer informatie over MDFT kun je opvragen bij het Aanmeldbureau Karakter Gelderland, t. 088 654 54 00 of stuur een mail naar aanmeldbureau.gld@karakter.com
Kijk ook eens op www.mdft.nl

Een overzicht van onze behandelingen: