Meisjes met autisme 15+ (Enschede)

Voel je je regelmatig onbegrepen, onzeker of heb je moeite met sociale contacten? Vind je het moeilijk om open te zijn in het contact met anderen en jezelf te laten zien? Ben je snel overprikkeld? Of zou je graag meer willen weten over autisme bij meisjes?

Als je je in bovenstaande herkent, dan is deze behandeling voor meisjes 15+ met autisme misschien wel iets voor jou.

Deze training is speciaal voor meisjes met autisme van 15 jaar en ouder, die klachten ervaren in het sociaal contact, moeite hebben met het invullen van de vrije tijd en/of snel overprikkeld zijn. Dit staat verdere (leer- en sociaal-emotionele) ontwikkeling in de weg.

Werkwijze
Er vinden 1 of meerdere gesprekken plaats ter voorbereiding op de groepsbehandeling.
Als de behandeling start, dan maken we een behandelplan waarin duidelijke doelen en afspraken staan. Halverwege hebben we een behandelplan bespreking, na 16 weken vindt er een eindevaluatie plaats. Deze gesprekken vinden plaats samen met de jongere, ouders en huidige hulpverlener.

Elke jongere krijgt een mentor die contacten heeft met ouders en /of school. Je huidige zorgcoördinator/hulpverlener blijft medeverantwoordelijk. We werken in een groep, omdat we ervan uitgaan dat je daar het beste kunt oefenen met de problemen die je hebt. Het is een intensieve tijd, waarbij motivatie heel belangrijk is.

De intensieve behandeling voor meisjes 15+ met autisme start twee keer per jaar (februari en september) en duurt 4 maanden. De modules worden gegeven op 1 of 2 dagdelen in de week. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Modules

In deze behandeling leer je, samen met anderen, meer over autisme, herken je beter je gevoelens en gedachten en leer je hiermee omgaan. De behandeling bestaat uit een aantal vaststaande modules en een aantal modules zijn optioneel.

A) Vaststaande modules


Psycho-educatie

Deze module is er op gericht om meer te weten te komen over hoe autisme en/of ADHD er bij jou uit-ziet. Ook komt aan bod hoe je goed voor jezelf kan zorgen richting volwassenheid

Creatieve therapie

Omdat sommige problemen lastig uit te drukken zijn in woorden, leer je via beeldend werken (schilderen, tekenen, boetseren) je gevoelens te uiten.

Psychomotorische therapie (PMT)
Bij de psychomotorische therapie (PMT) werk je door middel van bewegen, sport en spel aan doelen die samen met jou gesteld zijn.

Spiegelen met paarden

Paarden spiegelen onze lichaamstaal. Je krijgt meer inzicht in je gevoel en gedrag. Ook krijg je meer zicht op de invloed die je lichaamstaal heeft op het contact met de ander.

B) Optionele modules

Emotie regulatie training

Hier ontdek je wat je kunt doen om meer grip te krijgen op je emoties. Dit doe je door stil te staan bij je emotionele spanning. Ook leer je nieuwe vaardigheden die je daarbij helpen.

Brughulp

Het is belangrijk dat je de geleerde vaardigheden ook kunt toepassen buiten de deeltijdbehandeling, zoals thuis of op school. Hiervoor is de module brughulp bedoeld. Er komt dan een sociotherapeut bij jou thuis om te bespreken op welke manier jij de geleerde vaardigheden thuis kunt toepassen en hoe jouw ou-der(s) jou kunnen ondersteunen hierin.

School
Samenwerken met school vinden we belangrijk, want vaak loop je ook hier tegen je problemen aan. School is dan ook een belangrijke plek om te gaan oefenen met je nieuw geleerde vaardigheden. Tijdens de training bespreken we hoe we dit samen vorm kunnen geven. Tijdens de meeste schoolvakanties en feestdagen is er geen ASS meiden-groep.

Locatie

De behandeling voor meisjes 15+ met autisme vindt plaats bij Karakter in Enschede.

Aanmelding
Door je huisarts, jeugdarts, je huidige behandelaar, of door de gemeente waar je woont. Dit kan via Voor verwijzers
of aanmeldenoverijssel@karakter.com
Als je ouder dan 18 jaar bent, dan bekijken we of jouw ziektekostenverzekering deze behandeling vergoedt.

Meer informatie

Als deze behandeling je aanspreekt, kun je dit overleggen met je huidige behandelaar of bellen met 088- 65 45 444.

Een overzicht van onze behandelingen: