Selectief mutisme

Selectief mutisme is een angststoornis. Kinderen en jongeren met selectief mutisme kunnen goed spreken maar durven dit niet in bepaalde (sociale) situaties, zoals school of buitenshuis. Thuis spreken lukt prima. Selectief mutisme is geen taalstoornis. De ervaring leert dat deze angststoornis bijna altijd hardnekkig en co-morbide is.

Diagnostiek
Een intake doen wij altijd met ouders en het kind of de jongere samen. We bekijken aan de hand van informatie en onderzoeksgegevens die al bekend zijn, of er aanvullende gegevens nodig zijn. Daarnaast zien we ouders en kind samen in interactie om goed zicht te krijgen waar sterke kanten en ontwikkelkansen liggen in de ouder-kind interactie en bij het kind zelf. Na een intake volgt een adviesgesprek, waarin we ons behandelvoorstel bespreken en er meer uitleg gegeven wordt over de cognitief gedragstherapeutische behandeling.

Behandeling
De kern van de behandeling is ‘Niet alleen leren praten, maar vooral leren durven.’ Ouders zijn in deze behandeling heel belangrijk, daarom zien we altijd zowel het kind als de ouders. Ook betrekken we de omgeving van het kind nauw in de behandeling, zoals school, peuterspeelzaal en dagverblijf. We hebben contact met alle betrokkenen en werken met e-health. Al deze ingrediënten samen maken dat deze intensieve behandeling werkt. Deze vorm van angstbehandeling is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, waarbij we in samenwerking met het UMCU ook gebruik maken van het behandelprogramma ‘Spreekt voor Zich' (www.spreektvoorzich.nl)

Over de behandeling

Het betreft een wekelijkse behandeling, waarbij de gemiddelde behandelduur een jaar is. Diagnostiek en behandeling kunnen zowel in Ede als in Apeldoorn plaatsvinden.

Voor wie

Wij zien kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar die niet durven spreken in bepaalde situaties, samen met hun ouders voor diagnostiek en behandeling.

Contra-indicaties

  • Primaire taal-spraakproblematiek
  • Samenwerking met ouders is niet mogelijk
  • Een vastgestelde autisme spectrum stoornis, waarbij angstbehandeling niet primair is geïndiceerd
  • Onvoldoende aanwijzingen voor ontwikkelingsgroei in deze behandeling


Overleg en informatie

Ingrid van Doorn-Huttinga, gz-psycholoog, i.vandoorn@karakter.com
We kunnen ook meedenken bij complexe (bijvoorbeeld oudere) patiënten vanuit andere locaties van Karakter.

Aanmelden patiënt
Intern:
Ingrid van Doorn-Huttinga, gz-psycholoog, i.vandoorn@karakter.com.

Extern:
aanmeldbureau.gld@karakter.com
, t. 088 654 54 00

Een overzicht van onze behandelingen: