Sherborne bewegingstherapie

Vindt uw kind het moeilijk om vriendjes te krijgen? Is uw kind vaak boos, angstig of verdrietig? Heeft uw kind weinig vertrouwen in zichzelf? Dan kunnen we u en uw kind mogelijk helpen met de bewegingstherapie Sherborne.

Wat is Sherborne?
Bij deze therapie gaat het erom dat uw kind meer vertrouwen in zichzelf krijgt en meer vertrouwen in anderen. Om dit te bereiken werken we met bewegingsspelletjes. U gaat samen met uw kind oefeningen doen waarbij er ook lichamelijk contact is.
De behandelaar bespreekt met u welke oefeningen het best geschikt zijn.

Voorbeelden van oefeningen

  • Uw kind ligt op uw benen en u masseert de rug van uw kind.
  • Uw kind ligt op de grond en u trekt het rustig vooruit aan de voeten of de handen
  • U heeft een cadeautje voor uw kind in uw handen en uw kind mag proberen het te pakken terwijl u het vasthoudt.
  • Uw kind staat tussen u en uw partner in. Uw duwt uw kind rustig van de een naar de ander terwijl uw kind zijn ogen dicht houdt. U zorgt er samen voor dat uw kind niet valt.

Wat zijn de doelen van de oefeningen?

  1. Uw kind werkt aan een beter gevoel over zichzelf.
  2. Uw kind gaat lekkerder in zijn vel zitten.
  3. Uw kind leert beter met anderen om te gaan (vriendjes, zusjes, broertjes, ouders).
  4. U leert steeds beter te reageren op uw kind.
  5. U en uw kind gaan plezieriger met elkaar om.

De therapie: wat gaat er gebeuren?
Kennismaking

Allereerst maakt u kennis met de behandelaar. Dat kan een gezinsbehandelaar zijn of een psychomotorisch therapeut.
Uw kind hoeft niet mee te komen.
In dit gesprek geven we uitleg over de bewegingstherapie.
Ook stellen we de doelen op die u met uw kind wilt bereiken.

Oefenbijeenkomsten

Er zijn drie oefenbijeenkomsten.
Aanwezig zijn u, uw kind en de behandelaar.
De oefeningen zijn in de gymzaal of bij u thuis.
Iedere oefenbijeenkomst duurt 45 minuten.
De oefenbijeenkomsten worden opgenomen op video.

Zelf aan de slag

U gaat thuis iedere dag met uw kind één of twee oefeningen doen.

Nabesprekingen
Er zijn drie nabesprekingen.
Aanwezig zijn u en de behandelaar (uw kind is hier niet bij).
De video-opnames die zijn gemaakt in de oefenbijeenkomsten bekijken we met u.
We bespreken met u hoe u en uw kind op elkaar reageren.
We horen ook graag van u wat er verandert in de loop van de therapie. Daar kunnen we de therapie dan op aanpassen.
We geven advies over de oefeningen.


Meer weten?

Neem contact op met de behandelaar of uw behandelcoördinator. Dat kan via het mailadres bedrijfsbureau@karakter.com

Een overzicht van onze behandelingen: