Specialistische ondersteuning bij kinder- en jeugdpsychiatrie (SO)

Het blijkt niet zo gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp aan in de vorm van consultatie en inzet van specialistische ondersteuning (SO). Onze specialistische ondersteuner - veelal een ervaren GZ-psycholoog - brengt snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart, behandelt waar nodig kortdurend en geeft een gedegen advies aan kind en ouders. Dat gaat makkelijk, snel en drempelloos. De SO toetst altijd of er voor uw kind/patiënt zorg en behandeling dichtbij aanwezig is.

Hulp op de juiste plek is het motto van de specialistische ondersteuner (SO), deze kan worden ingezet bij een huisarts, wijkteam of CJG. De SO kan snel meekijken en advies en consulatie geven, screening of zelf een korte behandeling opstarten. Met als doel dat het kind in de eigen omgeving zo goed mogelijk geholpen en indien nodig doorverwezen wordt. Hierbij geldt "zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Werkwijze ondersteuning
Ervaren GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten helpen in de regel binnen 2 tot 5 consulten met screeningsdiagnostiek, consultatie, korte behandelingen, verwijsadvies, begeleiding, inzicht in sociale kaart en wachtlijstoverbrugging.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over SO of over mogelijkheden om te participeren? Neem contact op met Erwin Hendriks, e.hendriks@karakter.com of via 06-20 00 07 08.

SO JGGZ

SO factsheet juli 2019

Een overzicht van onze behandelingen: