STAP-groep

Voel jij je regelmatig onbegrepen, onzeker of heb je moeite met sociale contacten? Vind je het moeilijk om open te zijn in het contact met anderen en jezelf te laten zien? Heb je moeite om naar school te blijven gaan? Heb je moeite om emoties bij anderen en jezelf te begrijpen? Heb je de diagnose autisme? Vind je het lastig om je vrije tijd in te vullen? Voel je dat je hierdoor echt geremd wordt in je ontwikkeling?

Als je je in het bovenstaande herkent, dan is de STAP-groep misschien wel iets voor jou. Deze training is speciaal voor jongeren met autisme en bijkomende problematiek die klachten ervaren in het sociale contact, schoolverzuim of moeite hebben met vrije tijds invulling. Samen met anderen leer je meer over autisme, train je om je dag invulling te plannen, herken je beter je gevoelens en gedachten en oefen je met vaardigheden om naar school te gaan.

De STAP-groep is voor jongeren van 12-18 jaar.

Werkwijze
Na aanmelding en intake wordt een behandelplan opgesteld waarin duidelijke doelen en afspraken staan.
Daarna vindt een pretreatment fase plaats. Tijdens de pretreatment vinden contacten plaats, ter voorbereiding op de groepsmodules. Zo vindt er onder andere een kennismaking plaats met de mentor en/of het gehele gezin, een schoolcontact en wordt een signaleringsplan opgesteld.

Gedurende de deeltijdbehandeling werken we in modules met verschillende technieken: executieve functies, psycho-educatie, spiegelen met paarden, creatieve therapie, psychomotorische therapie en soms ook emotie regulatietraining. Ook worden ervaringsdeskundigen betrokken bij de modules.
Tijdens behandeling vinden ook individuele contacten met de mentor plaats, of psychiatrische gezinshulp thuis. Ook werken we nauw samen met de school van de jongere.
Het kan ook zijn dat er nog een andere individuele behandeling naast loopt zoals e-health of individuele therapie bij je eigen hulpverlener of ouderbehandeling.

Halverwege de groepsmodules (na 8 weken) hebben we een behandelplanbespreking. Na 4 maanden vindt er een eindevaluatie plaats. Dit vindt plaats samen met je ouders en eventueel je huidige hulpverlener.

We werken in een groep, omdat we ervan uitgaan dat je daar het beste kunt oefenen met de problemen die je hebt. Het is een intensieve tijd, waarbij motivatie heel belangrijk is.

Modules

De deeltijdbehandeling bestaat uit een aantal vaststaande modules. Daarnaast zijn er ook optionele modules.

Vaststaande modules


Executieve functies

Tijdens deze module krijg je uitleg over wat executieve functies zijn, inzicht in jouw eigen sterke en minder sterke executieve functies en wat dit voor jou betekent in de praktijk. Deze module wordt gekoppeld aan de trainingsdagen.

Psycho-educatie

Deze module is er op gericht om meer te weten te komen over hoe autisme en/of ADHD er bij jou uitziet. Ook komt aan bod hoe je goed voor jezelf kan zorgen richting volwassenheid

Creatieve therapie

Omdat sommige problemen lastig uit te drukken zijn in woorden, leer je via beeldend werken (schilderen, te-kenen, boetseren) je gevoelens te uiten.

Psychomotorische therapie

Bij de psychomotorische therapie werk je door middel van bewegen, sport en spel aan doelen die samen met jou gemaakt zijn.

Spiegelen met paarden

Paarden spiegelen onze lichaamstaal. Door middel van deze module krijg je meer inzicht in je gevoel en gedrag. Tevens krijg je meer zicht op de invloed die je lichaamstaal heeft op het contact met de ander.

Optionele modules


Emotie regulatie training

Hier ontdek je wat je kunt doen om meer grip te krijgen op je emoties. Dit doe je door stil te staan bij je emotionele spanning. Ook leer je nieuwe vaardigheden die je daarbij helpen.

Psychiatrische gezinshulp
Het is belangrijk dat je de geleerde vaardigheden ook kunt toepassen buiten de deeltijdbehandeling, zoals thuis of op school. Hiervoor is de module psychiatrische gezinshulp bedoeld. Er komt dan een sociotherapeut bij jou thuis om te bespreken op welke manier jij de geleerde vaardigheden thuis kunt toepassen en hoe jouw ouder(s) jou kunnen ondersteunen hierin.

School

Samenwerken met school vinden we belangrijk. Vaak loop je ook hier tegen je problemen aan. School is dan ook een belangrijke plek om te gaan oefenen met je nieuw geleerde vaardigheden.
Tijdens de deeltijdbehandeling denken we ook met je mee over wat er nodig is om de schoolgang beter te laten verlopen.

Aanmelden

We bieden deze intensieve ambulante behandeling meerdere keren per jaar aan. Is er een huidige zorgcoördinator (intern) of hulpverlener/verwijzer (extern) bij de patiënt betrokken, dan blijft deze verantwoordelijk tijdens de pretreatment fase. Na afloop van de STAP-behandeling wordt terugverwezen naar de verwijzer. Elke jongere krijgt een behandelcoördinator en een mentor die contacten heeft met ouders en/of school. Tevens wordt de medicatie overgenomen door de jeugdarts die aan de deeltijdbehandeling is verbonden.

De officiële aanmelding moet altijd door je huisarts, jeugdarts of door de gemeente waar je woont gedaan worden.

Praktische informatie

De STAP-groep start meerdere keren per jaar en kent een totale behandelduur van 16 weken (2 blokken van 8 weken). Instroommomenten voor de groepsmodules vinden plaats eind januari, eind maart, eind mei, eind augustus en eind oktober. Er zijn bijeenkomsten op 2 of 3 dagdelen per week: maandag tot en met woensdag. Daarnaast is er 4 keer een bijeenkomst op donderdag. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers (meisjes en jongens). De meeste schoolvakanties zijn vrij.

Meer informatie
Als deze behandeling je aanspreekt, kun je dit overleggen met je huidige behandelaar.

Bent u verwijzer en wilt u meer informatie of overleggen over een aanmelding? Neem dan contact op met:
behandelcoördinator Susanne Spenkelink via s.spenkelink@karakter.com of 088 654 5444

Een overzicht van onze behandelingen: