Systeemtherapie

Bij systeemtherapie draait het om iedereen in jouw gezin. Waarom? Omdat mensen binnen een gezin elkaar beïnvloeden. Jouw familie heeft dus ook te maken met hoe jij je voelt of gedraagt. Omgekeerd is dat ook zo. Het gaat tijdens deze gesprekken niet alleen om jouw diagnose, maar ook om hoe jullie als gezin elkaar weer beter leren begrijpen.

Voor wie is systeemtherapie?
Voor gezinnen met een kind dat door Karakter wordt behandeld.

Wat is systeemtherapie?

We maken allemaal deel uit van een groter geheel. Dat noem je een systeem. Een voorbeeld van zo’n systeem is het gezin waarin je woont. Binnen dat systeem ben je gewend op een bepaalde manier met elkaar te praten en op elkaar te reageren. Zo kan de manier waarop jullie met elkaar omgaan jouw drukke, angstige of sombere gedrag bijvoorbeeld versterken. En omgekeerd kan jouw gedrag ook de reacties van je ouders en broers en zussen beïnvloeden. Soms worden je ouders boos op iets wat jij doet waardoor jij je rot voelt, maar op andere momenten geven ze je bijvoorbeeld een compliment waardoor jij je juist fijn voelt.

In sommige gezinnen gebeuren andere dingen die het voor jou moeilijk maken, bijvoorbeeld als je ouders vaak ruzie hebben of als je een broertje of zusje hebt dat lang ziek is. Als het met hen weer beter gaat voel jij je vaak ook fijner. Ouders en kinderen beïnvloeden dus jullie elkaars gedrag.

Tijdens systeemtherapie zorgen we ervoor dat jullie systeem weer beter gaat werken en dat iedereen zich weer wat beter kan gaan voelen.

Wat leer ik precies?

Je kunt elkaar negatief beïnvloeden, maar ook positief. Daar helpt systeemtherapie bij. Hoe reageren jullie op elkaar? Wat vind jij fijn en wat niet? Hoe kunnen jullie leren beter te zeggen wat je voelt? Hoe kunnen jullie als gezin sterker worden? Wat heb jij nodig als kind of jongeren en hoe kunnen jou ouders geholpen worden dat te kunnen geven? Helpt het als ouders leren op een andere manier met jou om te gaan? En je broer(s) en zus(sen), kunnen die je ergens bij helpen of jou misschien beter leren begrijpen?

Doordat het hele gezin meedoet aan systeemtherapie, leren jullie elkaar beter te begrijpen. Zo leren jullie elkaar te helpen.

Hoe werkt het?

Systeemtherapie bestaat uit een aantal gesprekken meteen gezinstherapeut. We praten dan over wat er tussen jullie gebeurt. Begrijpen jullie elkaar goed? Hoe lossen jullie dingen op? Wat verwachten jullie van elkaar? Soms doen we een spel of een opdracht. Zo leer je elkaars gedachten en gevoelens kennen. Natuurlijk mag je ook vragen stellen en om hulp vragen.

Hoe lang duurt systeemtherapie?

In je behandelplan kun je zien hoeveel gesprekken je krijgt. Dit is voor iedereen anders. De behandelaar bespreekt dit met jou en je ouders.

Ook goed om te weten

• Een gesprek duurt meestal 60-90 minuten
• In het begin zijn de gesprekken meestal 1x per twee weken. Daarna vaak wat minder vaak.

Een overzicht van onze behandelingen: