Wet Verplichte GGZ

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. De nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) maakt het dan mogelijk om onvrijwillige zorg bij een zorginstelling (zonder overnachting) of thuis te geven.

Verplichte zorg, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, wordt verleend door Karakter vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz.

Wanneer komt de verplichte ggz tot stand?

Ten eerste moet er een aanleiding zijn. De Wvggz geldt voor betrokkenen als hun gedrag als gevolg van een psychische stoornis:
leidt tot ernstig nadeel voor betrokkene zelf of voor anderen;
en verplichte zorg de enige manier is om dat ernstige nadeel weg te nemen (geen vrijwillige mogelijkheid, geen minder bezwarend alternatief, proportioneel en effectief).

Hoe komt de verplichte ggz tot stand?

De crisismaatregel en de zorgmachtiging zijn de twee procedures om tot verplichte zorg te komen. Die komen meestal tot stand nadat contact is opgenomen met het centraal crisis meldpunt van de gemeente, of na contact met een crisisnummer zoals 112, de politie of een ggz-crisisdienst.

Indien een crisismaatregel of zorgmachtiging wordt afgegeven kan het zo zijn dat de betrokkene ook met ons (Karakter) te maken krijgt.

Per gemeente zijn er verschillen in het proces om te komen tot verplichte zorg, maar op hoofdlijnen is dit proces hetzelfde.
Zie de informatie op de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

De belangrijkste kenmerken van de Wvggz

Mensen die verplicht behandeld worden, krijgen meer te zeggen krijgen over hun behandeling. Dit in vergelijking met de BOPZ die tot eind 2019 in dit soort gevallen de verplichte zorg regelde. Je kunt als patiƫnt dus meer invloed uitoefenen
Hulpverleners moeten regelmatig met jou en eventueel je ouders overleggen en de zorg samen evalueren;
Jullie hebben het recht om aan te geven welke zorg en behandeling de voorkeur heeft;
Hulpverleners moeten hier zoveel mogelijk aan voldoen, tenzij jullie wensen in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.
Het voordeel van onvrijwillige zorg thuis is dat je makkelijker contact houdt met familie en vrienden en je kan blijven deelnemen aan de samenleving, zoals school en sport. Alleen als het in je eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor jou zelf en jouw omgeving, of als je zelf niet wil, kan opname in een instelling zoals Karakter een betere oplossing zijn.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de website www.dwangindezorg.nl/wvggz van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En zie de veel gestelde vragen op die website. Of zie de website Regelhulp. Uiteraard kun je ook terecht bij je betrokken behandelaar. Bekijk onderstaande video.

Een overzicht van onze behandelingen: