Breakoutsessies online bijeenkomst 12 november 2020

Tijdens de breakoutsessies gingen de bezoekers online in gesprek met de Overijsselse managers/regiodirectie van het Intensief Behandelcentrum. Een bloemlezing van de vragen, suggesties en opmerkingen die werden gedeeld vindt u hier.

Twee vrouwen laptop header
 1. Vraag van een collega waarom een psychiater van IHT voor wat betreft medicatiecontroles niet overnam?
  We vinden het vanuit IHT belangrijk om de verbinding met de verwijzende behandelaar te behouden, deze ook te betrekken bij behandelplan besprekingen zodat na de IHT module de behandeling weer over genomen kan worden. IHT moet gezien worden als module in een heel behandeltraject dat dus ook elders bij een andere GGZ instelling verder vervolgd kan worden.

 2. Kan IHT ook geboden worden op een woon/verblijfsgroep?
  Ja, we willen juist niet alleen voor kinderen die in een (pleeg/adoptie) gezin wonen beschikbaar zijn maar ook voor groepsbegeleiders van jongeren op een groep. Annabeth Jongkind pleit er voor dan tijdig de gemeente/wijkteam/CJG te betrekken zodat men weet dat er dan twee trajecten lopen aangezien dat ook kostbaar is. Collega heeft behoefte te weten met wie ze kan overleggen of de problematiek van een jongere past binnen IHT> overleg met de zorglijnmanagers Simone of Geerten en/of kjp-er Heddeke Snoek. Verder belangrijk dat criteria voor aanmelding op papier worden gezet

 3. Vragen die in de sessie langskwamen richtten zich op het inzetten van meer psychiatrische kennis en kunde bij andere aanbieders. In de sessie waren medewerkers van Jeugdbescherming, Jarabee en Pluryn die ervaren dat veel kinderen bij jeugdzorgaanbieders een psychiatrisch probleem hebben. Hoe kunnen die kinderen ter plekke geholpen worden en is IHT dan een goede optie?

 4. IHT is voor de acute kortdurende behandeling. Hoe verhoudt zich dit tot de crisisroute regio IJsselland en de Spoedhulp in IJsselland?

 5. De presentaties dragen bij aan een beter beeld van welke gezinnen het om gaat en hoe problemen ontstaan, en hoe wij er soms anders tegen aan kijken (gemeente)

 6. Van belang om snel beschikbaar en bereikbaar te zijn. Wat zijn de criteria en hoe snel kunnen we daadwerkelijk terecht?

 7. Fijn dat Karakter wat meer naar buiten aan het treden is, in het verleden werd Karakter ervaren als een sterk naar binnen gerichte organisatie, de verandering is merkbaar.

 8. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met verslavingsproblematiek veel grotere kans te hebben om zelf (psychiatrische) problemen te ontwikkelen. De kans is groot dat deze gezinnen bij IHT in beeld komen. Waarom is verslaving dan toch een contra-indicatie? Kunnen we hierin niet samenwerken of co-producties verzinnen? (verslavingszorg)

 9. We hebben het verschil met FACT nog eens benadrukt. FACT is niet in alle gemeenten van de regio’s beschikbaar. IHT wel.

 10. Wat is het verschil met MDFT? (gemeente consulent)

 11. Waarom wil je nog een opnamefaciliteit gaan ontwikkelen als je de focus van de behandeling zo verlegt naar de thuissituatie? (aanvulling door de vraagsteller: begrijpelijk vanuit de doelgroep en wenselijk voor alle organisaties in Overijssel) (GGZ collega organisatie)

 12. Kunnen jullie ook een presentatie geven aan onze teams? (gemeente)

 13. Van belang om ook in de afschaling goed en tijdig de toegang te betrekken

 14. Eens in de zoveel tijd zouden we graag een update van de ontwikkelingen via mail willen ontvangen.

 15. Herkenbaar dat er bij ouders vaak ook sprake is van (soortgelijk als kind) psychiatrische problematiek. Tijdens de behandeling bij IHT kan blijken dat deze problematiek de voortgang in de weg zit. Soms wordt de ouder (s) dan doorverwezen naar de volwassenzorg, danwel wordt er contact gelegd met een behandelaar van de ouders om samen op te trekken.

 16. Hoe wordt er binnen de IHT/Karakter om ge gaan met de leeftijdsgrens 18- naar 18+. Karakter valt onder de Jeugdwet en krijgt financiering tot 18e
  verjaardag. Ervaring is dat jongeren die 18 worden qua sociaal emotionele leeftijd en behandelaanbod nog heel goed binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie passen. Soms lukt het in overleg met de gemeente om financiering volgens verlengde Jeugdwet aan te vragen. We hebben en zijn bezig met samenwerkingsafspraken met de volwassen GGZ om een warme overdracht te doen voor jongeren die 18 jaar worden.

 17. Kun je IHT als module inzetten, als onderdeel van een geheel behandeltraject?

 18. Deelnemers vonden het prettig om elkaar in deze door Covid gekleurde tijd beeldbellend te ontmoeten en stellen een vervolgafspraak zeer op prijs.
05 oktober 2020

Online bijeenkomst: samen werken aan best passende zorg in Overijssel

Op 12 november gaan wij met de regionale partners vanuit Overijssel in gesprek over ons aanbod van het Intensief BehandelCentrum: een intensieve systemische behandelmethodiek met als uitgangspunt behandeling thuis met de mogelijkheid voor kortdurende opname.

Lees meer