Contact

Karakter heeft locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Kinderen uit alle gemeenten in Nederland kunnen - met een geldige verwijzing - bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling.

Vacatures, stages, opleidingsplaatsen en open sollicitaties
Ga naar werkenbij.karakter.com

Vragen over de behandeling van uw kind
Neem contact op met uw behandelaar of met het secretariaat van de locatie waar de behandeling plaatsvindt. U vindt de gegevens bij locaties.

Afspraak afmelden of verzetten

Neem contact op met het secretariaat van de locatie waar u een afspraak heeft. Wanneer u zich uiterlijk een dag vóór de afspraak afmeldt, dan brengen wij geen kosten in rekening en maken we een nieuwe afspraak. Wanneer u zich later afmeldt of niet verschijnt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.

Een patiënt verwijzen

Kijk onder Voor verwijzers voor verwijsmogelijkheden en consultatiemogelijkheden.

Crisis of spoed (buiten kantoortijden)
Bent u (ouder van) een patiënt van Karakter, neem dan contact op met de huisarts/huisartsenpost, crisisdienst GGZ of Crisisdienst Jeugdzorg. Deze mensen kunnen de crisisdienst van Karakter bereiken door te bellen met een van de volgende locaties:
Nijmegen 024 351 22 22
Almelo 088 654 54 44
Ede 0318 67 66 11

Klacht

Bespreken dat u ergens ontevreden over ben of een klacht indienen: Lees hier hoe u de situatie bespreekbaar kunt maken of een klacht kunt indienen. Wilt u direct contact met de klachtenfunctionaris? Stuur een mail naar klachtenfunctionaris@karakter.com

Facturen
Vragen over een ingediende factuur: Neem contact op met de crediteurenadministratie via crediteurenadministratie@karakter.com.

Media/pers

Neem contact op met Marketing & Communicatie via mail menc@karakter.com. Of bel 0318 67 66 11.

Opleidingen, cursussen en wetenschappelijk onderzoek

Informatie vindt u op de pagina's van de Karakter Academie

Een andere vraag?

Neem contact op met het Bestuurlijk Centrum
Bezoekadres:

Horalaan 5, 6717 LX Ede
Postadres:

Postbus 68, 6710 BB Ede
Telefoon 0318 67 66 11
info@karakter.com