De zomervakantie: tips voor ouders

De zomervakantie nadert snel. En dat na een lange tijd waarin de kinderen sowieso al niet veel naar school konden vanwege Corona. Juist ook voor kinderen met een psychiatrische aandoening is deze periode niet altijd makkelijk. Onze behandelaren delen graag hun praktische tips met u.

1. Handhaaf zowel thuis als elders zoveel mogelijk de normale dagstructuur. Houd vaste momenten voor eten, slapen, enzovoort. Ook op de camping.

2. Betrek uw kind(eren) regelmatig bij het voorbereiden en plannen, voor zowel de periode thuis als het verblijf elders. Spreek de avond van te voren of ’s ochtends de dag door: dat geeft rust.

3. Gaat u met uw kind een dagje naar een pretpark of dierentuin? Daar kunnen heel veel prikkels zijn. Uw kind kan het daardoor moeilijk vinden om te kiezen wat het allemaal wil zien en meemaken. Om het makkelijker te maken kunnen u en uw kind(eren) de dag van tevoren samen de plattegrond van het pretpark of de dierentuin bekijken. Jullie kunnen dan samen besluiten welke route jullie nemen en wat jullie allemaal op die dag gaat doen. Dat geeft overzicht en rust.

4. Wissel actieve dagen af met rustige, bijvoorbeeld een dag naar het strand met een dagje rustig thuis.

5. Zorg ook goed voor uzelf, laat bijvoorbeeld uw kinderen af en toe een paar dagen logeren. Bekijk wat uw familie/vrienden voor u kan doen.

6. Lange vakantiereis? Neem reisspelletjes en luistercd’s mee voor in de auto. Laat de kinderen wat meer op een scherm, wees mild voor uzelf. Een rustige autorit is voor iedereen wat waard.

7. Zoek een kleine, overzichtelijke camping. Maak afspraken op de camping waar de kinderen wel en niet mogen spelen.

8. Denk na of u de computer juist wel of niet meeneemt, een laptop biedt soms uitkomst. Maak afspraken over computertijd: wanneer en hoelang.

9. Indien mogelijk: splits de taken met uw partner op, spreek af wie met welk kind een activiteit doet.

10. Neem (strip)boeken/kleurboeken en dergelijke mee voor regendagen of rustmomenten. Houd ze tot dat moment in de tas zodat het dan even helemaal nieuw is en een verrassing.


Wij wensen u een ontspannen zomervakantie!