Privacy statement

Privacy statement

Karakter hecht belang aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom, en hoe we deze gegevens beschermen. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit de geldige privacy wet- en regelgeving.

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over de privacy en/of wijze van gegevensbescherming binnen Karakter? Neem dan contact op met onze Data Protection Officer, dpo@karakter.com

Gegevens patiënten en naasten

Over de wijze waarop wij omgaan met patiëngegevens en de rechten die patiënten hebben om informatie in hun dossier te wijzigen of vernietigen, leest u hier meer.

Gegevens medewerkers, stagiairs en sollicitanten

Wanneer u bij Karakter solliciteert, komen de door u aangeleverde gegevens in een beveiligde omgeving te staan. Wanneer u in dienst komt bij Karakter, komt deze informatie in het beveiligde personeelsdossier. Gegevens van sollicitanten die worden afgewezen, worden vier weken na afsluiting van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de informatie in onze portefeuille te houden.

Wanneer u stage loopt bij Karakter, verzamelt Karakter alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de stageovereenkomst.

Wanneer u in dienst bent bij Karakter, verwerken we gegevens die noodzakelijk zijn voor de arbeidsovereenkomst  en de cao. Het verstrekken van gegevens aan andere gebeurt alleen op grond van een wettelijke verplichting of evt. met toestemming.

Gegevens relaties

Wanneer u contact met Karakter heeft, leggen we alleen gegevens vast die nodig zijn om het contact te onderhouden. Deze contacten zullen wij nooit zonder uw toestemming met derden delen. Ook zullen we de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Als relatie van Karakter kunt u mailings ontvangen, zoals de digitale nieuwsbrief of uitnodigingen voor congressen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailings middels de afmeldknop.

Gegevens bezoekers website

De website van Karakter is beveiligd  om misbruik te voorkomen. Wanneer u de website van Karakter bezoekt, verzamelt Karakter een beperkt aantal gegevens via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies vanuit de website van Karakter zijn enkel functionele en analytische cookies en maken geen inbreuk op uw privacy. De gegevens worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat de website voor u goed werkt en om met de anonieme bezoekersgegevens de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie vindt u op de website van de consumentenbond

Gegevens bij aanmeldingen activiteiten

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten van Karakter, bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op de website, gebruiken wij uw gegevens alleen voor die doeleinden waar u bij aanmelding toestemming voor heeft gegeven. U gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming met derden delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karakter. Neem hiervoor contact op met dpo@karakter.com

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren we in goed beveiligde systemen. Karakter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de vragen heeft over de beveiliging van uw uw gegevens of u heeft aanwijzingen van misbruik, mail naar dpo@karakter.com.

Klacht indienen over privacy

Bent u van mening dat Karakter niet goed omgaat met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, dan horen we dit graag van u:

  • Bespreek dit met uw contactpersoon bij Karakter;
  • Komt u hier samen niet uit, dan kunnen u en/of uw contactpersoon contact opnemen met de Data Protection Officer; u kunt een e-mail sturen naar dpo@karakter.com
  • Heeft u een klacht over de privacy-werkwijze van Karakter, dan kunt u ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens meldt Karakter hier zelf ook incidenten.

Verandering in privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat dit wenselijk of noodzakelijk is.

Disclaimer website

Wij doen ons uiterste best om juiste en actuele informatie te plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Indien u twijfelt, dan verzoeken wij contact met ons op te nemen via info@karakter.com

Onze website bevat links naar externe websites. Karakter staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan of de wijze waarop op deze websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

De informatie op de website is bedoeld voor informatievoorziening voor de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na toestemming van Karakter.

 

Terug naar boven