IBC-Kind info verwijzers

Het Intensief Behandel Centrum Kind (IBC) biedt diagnostiek en flexibele psychiatrische behandeling aan kinderen van 4 tot 13 jaar. De behandeling bestaat uit een zeer intensief ambulant traject waarbinnen kortdurend een (deeltijd)klinische module ingezet kan worden. Kenmerkend voor IBC is dat een kind zorg en behandeling zoveel mogelijk thuis krijgt waarbij het netwerk rond het kind intensief wordt betrokken. Ook geven wij ondersteuning en advies ten einde het gedragsmatig functioneren binnen de eigen schoolse setting te verbeteren.

Doelgroep

 • Kinderen van 4 tot 13 jaar (met een mogelijke psychiatrisch stoornis)
 • Het kind loopt vast in meerdere milieus
 • Poliklinische psychiatrische behandeling heeft onvoldoende effect
 • Schoolplaatsing is gerealiseerd
 • Er zijn duidelijke afspraken wie de verantwoordelijkheid neemt voor nazorg

Exclusiecriteria

 • TIQ < ± 80
 • Jonger dan 4 jaar of ouder dan 13 jaar
 • Gedragsproblematiek zodanig dat veiligheid behandelmilieu structureel niet meer geborgd kan worden.

Werkwijze IBC
De eerste kennismaking vindt plaats middels een intake. Met de betrokken partijen wordt een keuze gemaakt voor de behandeling die op dat moment het best past bij de hulpvraag van de patiënt en zijn gezin. Daarnaast biedt het intensieve ambulante traject mogelijkheden op gebied van diagnostiek (neuropsychologisch- kinderpsychiatrisch- en gezinsdiagnostisch onderzoek), intensieve psychiatrische gezinsbegeleiding en diverse vormen van therapie en (groeps)behandeling.
Het IBC kan binnen het intensieve ambulante traject kortdurend dagklinische- en klinische behandeling bieden.
Op de (dag)klinische behandeling bieden we een therapeutisch klimaat waar uw patiënt in een veilige omgeving (sociale, probleemoplossende en agressieregulerende) vaardigheden kan oefenen.

Deeltijdklinische opname in Nijmegen en Arnhem

De behandeltijden zijn van 12.00-16.00 uur:

 • Nijmegen: maandag, dinsdag en donderdag voor patiënten in de leeftijd van 5-13 jaar
 • Arnhem: maandag en woensdag voor patiënten in de leeftijd van 4 – 8 jaar
 • Arnhem: dinsdag, donderdag en vrijdag voor patiënten in de leeftijd van 8-13 jaar.

De ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie van Karakter. Ze kunnen hiervoor ondersteuning vragen bij het wijkteam in de eigen gemeente.

Aanmelden en informatie

Karakter Universitair Centrum - Intensief Behandel Centrum Kind 4-13 jaar
Reinier Postlaan 12, 6525 GC te Nijmegen
t. 024 351 22 22

Voor informatie: Eric Keizers, zorglijnmanager bedrijfsvoering IBC kind e.keizers@karakter.com
Aanmelden kan via zorgdomein, een verwijsbrief of aanmeldformulier aanmeldpuntuc@karakter.com