Patiëntvertrouwenspersoon - PVP

Patiëntvertrouwenspersoon - PVP

Kom je er met de hulpverleners niet uit? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon (PVP).

Bureau

De patiëntvertrouwenspersoon kan er voor zorgen dat je gehoord wordt. De pvp weet welke rechten en plichten je hebt als patiënt. Je kunt naar de pvp gaan als je geen duidelijk antwoord krijgt op een vraag. Of als je een klacht hebt over je behandeling.

Samen met jou kan de pvp een gesprek aangaan of een klacht indienen. Je kunt rustig met de pvp praten. Wat je vertelt, blijft geheim. De pvp is onafhankelijk en werkt niet voor de organisatie waar je behandeld wordt. Je kunt er op vertrouwen dat de pvp aan jouw kant staat en je zo goed mogelijk advies geeft.

Phone

Hier kan je de naam en het telefoonnummer van jouw pvp vinden. Neem gerust contact op via 0900 444 88 88 of ga naar www.pvp.nl

 

 

Terug naar boven