Wie is wie?

Wie is wie?

Bij Karakter werken verschillende medewerkers. De behandelaren bij Karakter zijn gewend om met jongeren te praten over hun zorgen en problemen. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze doen.

De kinder- en jeugdpsychiater
De psychiater is een arts die veel weet van psychische ziektes. Hij/zij onderzoekt wat er met je aan de hand is. Dat gaat vooral door te praten met jou en je ouders. Een kinder- en jeugdpsychiater bepaalt welke behandeling goed zou zijn voor jou. Hij/zij is de enige die medicijnen mag voorschrijven. De psychiater is verantwoordelijk voor de onderzoeken en behandeling.

De psycholoog of psychologisch medewerker 

Een psycholoog weet heel veel over de ontwikkeling van jongeren en over opvoeding. Hij/zij doet vaak testjes met je, bijvoorbeeld op intelligentie of persoonlijkheid.

Met een psycholoog kun je ook heel goed praten. Samen kunnen jullie uitzoeken waar je goed in bent, wat je sterke kanten zijn en hoe je die kunt inzetten bij het aanpakken van de problemen.

De behandelcoördinator
Dat is de spin in het web. Hij/zij houdt jouw hele behandeling in de gaten en overlegt met iedereen die is erbij is betrokken.

De therapeut
Er zijn verschillende soorten therapeuten. Met therapie helpen ze jou en vaak ook je ouders om te gaan met je aandoening/ziekte. Dat kan op verschillende manieren. Sommige therapeuten praten alleen met jou of met je ouders, zoals de psychotherapeut en de gezinstherapeut. Andere therapeuten oefenen met behulp van toneel (dramatherapeut), sport en spel (psychomotore therapeuten), of creatieve werkvormen (vaktherapeut beeldend). Ook zijn er sociotherapeuten die je op de kliniek begeleiden.

De ouderbegeleider
De ouderbegeleider is er speciaal voor jouw ouders. Zij kunnen met allerlei vragen over je problematiek, opvoeding en behandeling terecht bij de ouderbegeleider.

Hier vindt je foto's van een aantal van de behandelaren van Karakter.

 

Terug naar boven