Locatie Almelo

Locatie Almelo

Almelo

Bezoekadres: Vriezenveenseweg 213 7602 PT AlmeloInformatie
Postadres: Postbus 625 7600 AP Almelo
Telefoon: 088 654 54 44 (tussen 8.30 en 17.00 uur)
Fax: 0546 86 90 29 
Email: info.almelo@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99   consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Centraal aanmeldbureau Telefoon 088 654 54 44 aanmeldenoverijssel@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
Aanmelden

Centraal Aanmeldbureau Overijssel
aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625 7600 AP Almelo

>> Download aanmeldformulier

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Almelo terecht?

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Almelo. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje van de locatie Almelo.
Almelo (1)

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Intensief thuis: IHT
Bij intensieve thuisbehandeling (Intensive Home Treatment, IHT) komt de gezinsbehandelaar meerdere keren per week bij het gezin thuis en werkt in de behandeling nauw samen met het gezin.
>> Lees meer over IHT

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. De intensiteit van het contact kan verschillen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). IPG is binnen Overijssel onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel.
>> Lees meer over IPG Overijssel

Laptop

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Deeltijdkliniek (5-12 jaar)
Op een deeltijdkliniek komen kinderen en jongeren overdag (na school) naar een behandelgroep en ‘s avonds en in het weekend gaan ze naar huis. Gedurende de behandeling volgen zij onderwijs op Het Mozaïek in Almelo.
>> Lees meer over dagbehandeling De Regenboog.

Flexibele kliniek (5-18 jaar)
Op een kliniek worden kinderen en jongeren zowel overdag als 's nachts op een behandelgroep opgenomen. De opname is altijd zo kort mogelijk we combineren dit met bijvoorbeeld intensieve gezinsbehandeling thuis. 
>>Lees meer over behandelgroep Rood 

Crisisafdeling (12-18 jaar)
Op een crisisafdeling komen kinderen en jongeren die acuut ernstige psychiatrische problemen hebben. Deze jongeren zijn vaak een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. De crisisafdeling is een gesloten afdeling.
>> Lees meer over de crisisafdeling het Palet

Speciaal in Almelo

Ik-groep voor angstige/sombere jongeren
Deze intensieve behandelgroep is speciaal voor jongeren (13-18 jaar) die regelmatig angstig, somber en onzeker zijn, die nieuwe situaties vermijden en daardoor (ernstig) belemmerd worden in hun dagelijkse activiteiten en ontwikkeling. 
De groep bestaat uit een grote diversiteit aan modules, waaronder cognitieve gedragstherapie, emotie regulatie training, psychomotorische therapie, systeemtherapie en sociale vaardigheidstraining. Er is een intensieve samenwerking met het gezin, school en andere activiteiten. 
>> Lees meer over de IK-groep

Dialectische gedragstherapie (DGT) 
Deze therapie is speciaal voor jongeren die een Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben. 
>> Lees meer over DGT

BinK: Behandeling in de Klas
Kinderen met psychiatrische problemen lopen nogal eens vast op school. Passend onderwijs bieden aan deze kinderen is dan ook een grote uitdaging. Het ontbreekt leerkrachten aan voldoende kennis rond psychiatrie én tijd om de kinderen actief te begeleiden. Leerkracht, kind én klas zijn hier niet gelukkig mee.

BinK ondersteunt met een unieke combinatie van kennis en coaching aan leerkrachten en extra begeleiding of behandeling van de kinderen in de klas.
>> Lees meer over BinK

Karakter in de (pre)kleuter klas (KIKK)
Ontwikkelingsgerichte behandeling voor (pre)kleuters.
>> Lees meer over KIKK voor professionals

Eetstoornissengroep
Beheerst denken over eten en niet-eten je leven? Kun je niet meer stoppen met eten of lijnen? Kom dan naar onze eetstoornissengroep, waar je samen met jongeren met dezelfde problemen werkt aan inzicht in jezelf en oplossingen die bij jou passen.
>>lees het informatieblad voor jongeren over de eetstoornissengroep
>> lees de informatie voor verwijzers

Stap-groep
Deze training is speciaal voor jongeren met ASS en bijkomende problematiek die klachten ervaren in het sociale contact, schoolverzuim of moeite hebben met vrije tijds invulling. De leeftijd van de jongeren is vanaf 12 jaar (middelbare school) tot de leeftijd 23 jaar.
>> lees meer over de stap-groep

Karakter Almelo werkt samen in:

FACT team jeugd Hardenberg
In de FACT Jeugdteams werken de beste hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten, dat zijn:

  • Probleemjongeren van de zwaarste categorie zoals langdurige schoolvermijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgvermijders.
  • Jongeren uit multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden.

Het FACT team jeugd Hardenberg is bereikbaar via 074 8220180. Meer informatie www.factjeugdnoord.nl

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequaat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer: 085 4846248.

>> Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

KiECON: Kinderexpertisecentrum Oost Nederland
Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiEON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl 

 RTV Oost over KiECON:

 

 

Terug naar boven