Locatie Almelo

 • Bezoekadres: Vriezenveenseweg 213 7602 PT Almelo
  Toon route
  Postadres: Postbus 625 7600 AP Almelo
 • 088 654 54 44
 • 0546 86 90 29
  • Vriezenveenseweg 213
   7602 PT Almelo
googlemaps

Maak kennis met Karakter Almelo

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Almelo. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld door een verwijzer zoals de huisarts of een sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Centraal Aanmeldbureau Overijssel
  aanmeldenoverijssel@karakter.com

  Postbus 625
  7600 AP Almelo

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Behandelingen bij Karakter

Speciaal in Almelo

IK-groep voor angstige/sombere jongeren

Deze intensieve behandelgroep is speciaal voor jongeren (13-18 jaar) die regelmatig angstig, somber en onzeker zijn, die nieuwe situaties vermijden en daardoor (ernstig) belemmerd worden in hun dagelijkse activiteiten en ontwikkeling.
De groep bestaat uit een grote diversiteit aan modules, waaronder cognitieve gedragstherapie, emotie regulatie training, psychomotorische therapie, systeemtherapie en sociale vaardigheidstraining. Er is een intensieve samenwerking met het gezin, school en andere activiteiten.

Meer info

STAP-groep

Deze training is speciaal voor jongeren met ASS en bijkomende problematiek die klachten ervaren in het sociale contact, schoolverzuim of moeite hebben met vrije tijds invulling. De leeftijd van de jongeren is vanaf 12 jaar (middelbare school) tot de leeftijd 18 jaar.

Meer info

Intensieve Gezinsbehandeling (IPG) in Overijssel

Bij IPG komt er een gezinsbehandelaar thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. IPG binnen Overijssel is onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel. IPG wordt gegeven vanuit de locaties Almelo en Zwolle. Lees meer: IPG Overijssel

Karakter Almelo werkt samen in:

FACT team jeugd Hardenberg
In de FACT Jeugdteams werken de beste hulpverleners samen met maar één doel: dat er echt iets verandert in het leven van hun cliënten. Die cliënten, dat zijn:

 • Probleemjongeren van de zwaarste categorie zoals langdurige schoolvermijders, zwerfjongeren en zorgwekkende zorgvermijders.
 • Jongeren uit multiprobleemgezinnen die te maken hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychiatrische problematiek en schulden.

Het FACT team jeugd Hardenberg is bereikbaar via 074 822 01 80. Meer informatie www.factjeugdnoord.nl

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequaat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer: 085 484 62 48.

Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

KiECON: Kinderexpertisecentrum Oost Nederland

Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiECON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Almelo 19 19 nvt* nvt* 4


* Voor dit onderdeel is geen behandeling op deze locatie.
Laatst gewijzigd op 04-12-2020.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.