Locatie Apeldoorn

Locatie Apeldoorn

Apeldoorn

Bezoekadres: Tussen de Eiken 109 7325 HH Apeldoorn

Postadres: Postbus 68 6710 BB Ede
Telefoon: 0318 67 66 11
Email: bedrijfsbureau.gld@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 088 654 54 00 (werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) of aanmeldbureau.gld@karakter.com  

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:

Aanmeldbureau Gelderland
secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com
Postbus 68, 6710 BB Ede

>> Download aanmeldformulier

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Apeldoorn terecht?

Wilt u weten hoe het er bij ons uitziet? En wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje over de locatie Apeldoorn.

Locatiefilmapeldoorn

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Infants (0-6 jaar)
Binnen de zorglijn infants onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ouders zijn actief betrokken in de diagnostiek en behandeling. >>meer over infants

Speciaal in Apeldoorn

Selectief mutisme 
Deze therapie is speciaal voor kinderen die wel goed kunnen spreken maar dit buitenshuis niet durven zoals op school. Selectief mutisme is een angststoornis. 
>>lees de folder over selectief mutisme

Psychiatrie en licht verstandelijke beperking (LVB)
Karakter Apeldoorn LVB is speciaal gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke handicap spreken we als er een combinatie is van een verstandelijke beperking (IQ 50-85) in combinatie met een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek. 

Oudertraining Incredible Years (Pittige Jaren)
Deze oudertraining is speciaal voor ouders van jonge kinderen (3-8 jaar) met gedragsproblemen. Ouders leren op een positievere wijze deze problemen aan te pakken.
>>Lees meer over Incredible Years

Lees ook het verhaal van de moeder van Jeffrey die met haar zoon naar Karakter Apeldoorn kwam. 

 

 

Terug naar boven