Locatie Apeldoorn

Locatie Apeldoorn

Apeldoorn

Bezoekadres: Tussen de Eiken 109 7325 HH Apeldoorn
Telefoon: 0318 67 66 64  
Email: info.ede@karakter.com

Afspraken plannen voor als uw kind bij ons in behandeling is: bel 0318 75 72 08. 

Professionals

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 088 654 54 00 (werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) of aanmeldbureau.gld@karakter.com  

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:

Aanmeldbureau Gelderland
secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com
Postbus 68, 6710 BB Ede

>> Download aanmeldformulier

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Apeldoorn terecht?

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Er komt een gezinsbehandelaar bij het gezin thuis voor advies en begeleiding. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Infants (0-6 jaar)
Binnen de zorglijn infants onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ouders zijn actief betrokken in de diagnostiek en behandeling. >>meer over infants

Terug naar boven