Locatie Apeldoorn

 • Bezoekadres: Tussen de Eiken 109 7325 HH Apeldoorn
  Toon route
  Postadres: Postbus 68 6710 BB Ede
 • 0318 67 66 11
  • Tussen de Eiken 109
   7325 HH Apeldoorn
googlemaps

Maak kennis met Karakter Apeldoorn

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Apeldoorn. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld door een verwijzer zoals de huisarts of een sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Aanmeldbureau Gelderland
  secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com

  Postbus 68
  6710 BB Ede

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Behandelingen bij Karakter

Speciaal in Apeldoorn

Licht verstandelijke beperking en psychiatrie

Karakter Apeldoorn LVB is speciaal gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke beperking spreken we als er een combinatie is van een totaal IQ tussen 50-85 in combinatie met een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.

Meer info

Selectief mutisme

Deze therapie is speciaal voor kinderen die wel goed kunnen spreken maar dit buitenshuis niet durven zoals op school. Selectief mutisme is een angststoornis.

Meer info

Oudertraining Incredible Years

Deze oudertraining is speciaal voor ouders van jonge kinderen (3-8 jaar) met gedragsproblemen. Ouders leren op een positievere wijze deze problemen aan te pakken.

Meer info

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Apeldoorn 16 16 16 23 26


Laatst gewijzigd op 05-01-2021.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.