Locatie Arnhem

Locatie Arnhem

Het Oolgaardthuis

Arnhem

Bezoekadres: Klingelbeekseweg 19 6812 DE Arnhem 
Telefoon: 026 204 21 00
Fax: 026 352 36 95
Email: info.arnhem@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 024 351 22 22 aanmeldpuntuc@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
    Aanmeldpunt UC
    aanmeldpuntuc@karakter.com 
    Reinierpostlaan 12 6525 GC Nijmegen
    Telefoon 024 351 22 22

>> Download aanmeldformulier

Poppenkast

Filmpje locatie Arnhem
Komt u binnenkort bij Karakter in Arnhem? Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.
Locatiearnhem

 

 

 

 

 

Waarvoor kan ik bij Karakter Arnhem terecht?

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG).

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Intensief Behandelcentrum Kind (IBC)
Het biedt flexibele psychiatrische behandeling aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Kenmerkend is dat een kind zorg en behandeling zoveel mogelijk thuis krijgt waarbij het netwerk wordt betrokken.
>> Meer informatie over IBC Kind voor ouders
>> Meer informatie over IBC Kind voor professionals

Emotieregulatie training (ERT) deze training is speciaal voor jongeren om grip te krijgen op emoties.
>> Lees meer over ERT jongeren

Terug naar boven