Locatie Doetinchem

Locatie Doetinchem

Bezoekadres Koopmanslaan 31-6, 7005 BK Doetinchem

Postadres Reinier Postlaan 12 6525 GC Nijmegen
Telefoon 026 2042100 of 024 3512222
Fax 024 351 22 11
Email info.nijmegen@karakter.com

2016Apr05 104105 Heddeke Snoek

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen:
Telefoon 024 351 22 22 aanmeldpuntUC@karakter.com   

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

Samenwerking Karakter en ketenpartners in Doetinchem

Na overleg met ketenpartners Entrea Lindenhout, GGNet, Autimaat, MEE en De Lichtenvoorde komt er in de regio Doetinchem weer een intensieve samenwerking met Karakter.       

Karakter houdt spreekuren op het adres Koopmanslaan 31-6, 7003 CW Doetinchem en is bereikbaar via telefoonnummer 026 204 21 00.

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Doetinchem terecht?

Onderzoek / diagnostiek

Onderzoek

Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek. 

Speciaal in Doetinchem

Behandelmogelijkheden LVB
Karakter diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek in Doetinchem.

Van een licht verstandelijke beperking spreken we als er een combinatie is van een totaal IQ tussen de 50 en 85 en een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.

Samen met de ouders en kinderen gaan wij op zoek naar de meest passende behandeling. In enkele gevallen kan het zijn dat er zeer specialistische behandeling nodig is waarvoor uitgeweken moet worden naar de hoofdlocaties van LVB (Ede of Oosterbeek). Dit altijd in overleg.

Terug naar boven