Locatie Ede

Locatie Ede

Locatie Ede biedt naast de psychiatrie voor normaal begaafden de specialisatie psychiatrie voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren (LVB).

Ede

Bezoekadres: Horalaan 5 6717 LX Ede
Postadres: Postbus 68 6710 BB Ede
Telefoon: 0318 67 66 11
Fax: 0318 67 66 12
Email: bedrijfsbureau.gld@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug). 

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 088 654 54 00, aanmeldbureau.gld@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:

Aanmeldbureau Gelderland
secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com
Postbus 68, 6710 BB Ede

>> Download aanmeldformulier

Poppenkast

Waarvoor kan ik bij Karakter Ede terecht?

Filmpje locatie Ede
Komen u en uw kind binnenkort voor het eerst bij Karakter in Ede? Bekijk dan samen het filmpje waarin behandelaren uitleggen wat jullie kunnen verwachten. 
Ede Printscr

Onderzoek / diagnostiek

Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt in principe vanuit thuis plaats. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Infants (0-6 jaar)
Binnen de zorglijn infants onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ouders zijn actief betrokken in de diagnostiek en behandeling. >>meer over infants

Thuis: Intensive Home Treatment

IHT is een behandelvorm waarbij kinderen en jongeren die door psychiatrische problematiek zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen zo veel als mogelijk in het gezin en de eigen sociale omgeving worden behandeld. 
>>informatie voor ouders IHT

Hoog Intensieve Zorg
Deze hoogintensieve systemische behandelvorm is er voor patiënten met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Het gaat om kinderen en jongeren die te maken hebben met een psychiatrische crisis (suïcidaliteit, psychose), en/of middels poliklinische behandeling niet te doorbreken angst-, eet-, emotieregulatie-, vermijdings- of stemmingsproblematiek, inclusief (dreigende) schooluitval.

Karakter Ede omarmt de visie Beter worden doe je thuis en heeft inmiddels haar klinische en dagklinische voorziening omgebouwd naar intensieve thuisbehandeling (IHT), die kan worden gecombineerd met aanvullende behandelmodules. De intensieve thuisbehandeling is gericht op kind en gezin, en kan meermaals per week worden aangeboden. Voorwaarde is dat (ook) ouders/opvoeders een eigen hulpvraag hebben in het begrijpen van en omgaan met de problematiek van hun kind. De behandeling bestaat uit IHT die -afhankelijk van de hulpvraag-  wordt aangevuld met een of meer poliklinische behandelmodules (zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, emotieregulatietraining, een activeringsmodule ter voorkoming van schooluitval dan wel terugleiding naar school, psychomotorische therapie, zie modules).
Nieuw onderdeel van de behandeling is de activeringsmodule:
>>activeringsmodule informatie voor verwijzers
>>activeringsmodule informatie voor jongeren/kinderen

Alleen als het thuis even echt niet kan, bv. in verband met de veiligheid, kan er gekozen worden voor één of eventueel enkele nachten opname -in principe samen met ouder(s)- op een High Intensive Care unit in Nijmegen of Ede. Of er wordt gezocht naar een crisisplek elders. 

Flexibele Intensieve Behandeling voor kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking
Ook voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking biedt Karakter een behandelvorm waar intensieve behandeling thuis de basis vormt. 

Crisisafdeling / High Intensive Care  (12-18 jaar, licht verstandelijke beperking) 
Op een crisisafdeling komen kinderen en jongeren die acuut ernstige psychiatrische problemen hebben. Deze jongeren zijn vaak een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. De crisisafdeling is een gesloten afdeling. De crisisafdeling van Ede LVB heeft BOPZ erkenning en is voor jongeren vanaf 12 tot 18 jaar. 

Speciaal vanuit Ede

Psychiatrie en een licht verstandelijke beperking
Karakter LVB diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke beperking spreken we als er een combinatie is van een Totaal IQ tussen de 50 en 85 en een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.
 >> Lees de folder over behandelmogelijkheden voor LVB.

S
electief mutisme
Deze therapie is speciaal voor kinderen die wel goed kunnen spreken maar dit buitenshuis niet durven zoals op school. Selectief mutisme is een angststoornis. 
>>lees de folder over selectief mutisme

BinK: Behandeling in de Klas
Kinderen met psychiatrische problemen lopen nogal eens vast op school. Passend onderwijs bieden aan deze kinderen is dan ook een grote uitdaging. Het ontbreekt leerkrachten aan voldoende kennis rond psychiatrie én tijd om de kinderen actief te begeleiden. Leerkracht, kind én klas zijn hier niet gelukkig mee.

BinK ondersteunt met een unieke combinatie van kennis en coaching aan leerkrachten en extra begeleiding of behandeling van de kinderen in de klas.
>> Lees meer over BinK

Kek
Een zesjarige die ‘s nachts ineens niet meer zindelijk is, een meisje van acht dat tot bloedens toe nagels bijt of een jongen van vier die wekelijks driftbuien heeft. Het gedrag is opvallend, maar wat er nou precies aan de hand is, is (nog) niet duidelijk.
Ouders, leerkrachten, sportdocenten of begeleiders die dit soort gedrag signaleren, kunnen een beroep doen op Kek. Kek staat voor tijdige signalering, advisering en ondersteuning en richt zich vooral op de omgeving van het kind. Wij ondersteunen nog vóórdat een vraag een zorgvraag wordt.
Kek is een samenwerking tussen Karakter en ’s Heeren Loo.
>> Lees meer op www.samenkek.nl 

MDFT (Multi Dimensional Family Therapy) 
Gezinstherapie voor jongeren met complexe, meervoudige problematiek. De gezinsbehandelaar komt bij jongeren en hun gezin thuis.  
>> Lees meer over MDFT

Oudertraining Incredible Years (Pittige Jaren)
Deze oudertraining is speciaal voor ouders van jonge kinderen (3-8 jaar) met gedragsproblemen. Ouders leren op een positievere wijze deze problemen aan te pakken.
>>Lees meer over Incredible Years

 

 

Karakter Ede werkt samen in:

FACT team jeugd Food Valley
In de regio Food Valley organiseren Eleos, Karakter en Pro Persona een FACT team jeugd. Deze drie organisaties signaleerden de behoefte aan intensieve behandeling door een multidisciplinair team in de thuissituatie.
>> Lees meer over het Fact team
>> Download de Fact team verwijskaart

 

Terug naar boven