Locatie Ede

 • Bezoekadres: Horalaan 5 6717 LX Ede
  Toon route
  Postadres: Postbus 68 6710 BB Ede
 • 0318 67 66 11
 • 0318 67 66 12
  • Horalaan 5
   6717 LX Ede
googlemaps

Maak kennis met Karakter Ede

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Ede? Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld door een verwijzer zoals een huisarts of sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Aanmeldbureau Gelderland
  secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com
  Postbus 68
  6710 BB Ede

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Behandelingen bij Karakter

Speciaal in Ede

Licht verstandelijke beperking en psychiatrie

Karakter Ede LVB is speciaal gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke handicap spreken we als er een combinatie is van een totaal IQ tussen de 50-85 en een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.

Meer info

Selectief mutisme

Deze therapie is speciaal voor kinderen die wel goed kunnen spreken maar dit buitenshuis niet durven zoals op school. Selectief mutisme is een angststoornis.

Meer info

Oudertraining Incredible Years

Deze oudertraining is speciaal voor ouders van jonge kinderen (3-8 jaar) met gedragsproblemen. Ouders leren op een positievere wijze deze problemen aan te pakken.

Meer info

Multi Dimensional Family Therapy (MDFT)

Gezinstherapie voor jongeren met complexe, meervoudige problematiek. De gezinsbehandelaar komt bij jongeren en hun gezin thuis.

Meer info

Crisisafdeling / High Intensive Care (12-18 jaar), licht verstandelijke beperking)

Op een crisisafdeling komen kinderen en jongeren die acuut ernstige psychiatrische problemen hebben. Deze jongeren zijn vaak een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. De crisisafdeling is een gesloten afdeling. De crisisafdeling van Ede LVB heeft BOPZ erkenning en is voor jongeren vanaf 12 tot 18 jaar.

Hoog Intensieve Zorg

Deze hoogintensieve systemische behandelvorm is er voor patiënten met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Het gaat om kinderen en jongeren die te maken hebben met een psychiatrische crisis (suïcidaliteit, psychose), en/of middels poliklinische behandeling niet te doorbreken angst-, eet-, emotieregulatie-, vermijdings- of stemmingsproblematiek, inclusief (dreigende) schooluitval.

Karakter Ede omarmt de visie Beter worden doe je thuis en heeft inmiddels haar klinische en dagklinische voorziening omgebouwd naar intensieve thuisbehandeling (IHT), die kan worden gecombineerd met aanvullende behandelmodules. De intensieve thuisbehandeling is gericht op kind en gezin, en kan meermaals per week worden aangeboden. Voorwaarde is dat (ook) ouders/opvoeders een eigen hulpvraag hebben in het begrijpen van en omgaan met de problematiek van hun kind. De behandeling bestaat uit IHT die -afhankelijk van de hulpvraag- wordt aangevuld met een of meer poliklinische behandelmodules (zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, emotieregulatietraining, een activeringsmodule ter voorkoming van schooluitval dan wel terugleiding naar school, psychomotorische therapie, zie modules).
Nieuw onderdeel van de behandeling is de activeringsmodule.

Alleen als het thuis even echt niet kan, bv. in verband met de veiligheid, kan er gekozen worden voor één of eventueel enkele nachten opname -in principe samen met ouder(s)- op een High Intensive Care unit in Nijmegen of Ede. Of er wordt gezocht naar een crisisplek elders.

Karakter Ede werkt samen in FACT team jeugd Food Valley

In de regio Food Valley organiseren Eleos, Karakter en Pro Persona een FACT team Jeugd. Deze drie organisaties werken in een multidisciplinair team in de thuissituatie.

FACT team Food Valley
FACT verwijzerskaart

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Ede 10 10 16 6 6


Laatst gewijzigd op 19-01-2021.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.