Locatie Enschede

Locatie Enschede

Enschede Informatie

Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 39 7522 AH Enschede
Telefoon: 088 6545444
Fax: 053 48 28 660
Email: info.enschede@karakter.com

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Centraal aanmeldbureau Telefoon 088 654 54 44 aanmeldenoverijssel@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:

Centraal Aanmeldbureau Overijssel
aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625 7600 AP Almelo

>> Download aanmeldformulier

Waarvoor kan ik bij Karakter Enschede terecht?

Wilt u weten hoe het er bij ons uitziet? En wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje van de locatie Enschede.
Karakter Enschede

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). IPG is binnen Overijssel onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel.
>> Lees meer over IPG Overijssel

Computer

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Deeltijdkliniek (12-21 jaar)
Op een deeltijdkliniek komen kinderen en jongeren overdag (na school) naar een behandelgroep en ‘s avonds en in het weekend gaan ze naar huis.

Speciaal in Enschede

Dialectische gedragstherapie (DGT) 
Deze therapie is speciaal voor jongeren die een Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben. 
>> Lees meer over DGT
>> Lees meer over het programma

IK-groep voor angstige/sombere jongeren
Deze intensieve behandelgroep is speciaal voor jongeren (13-18 jaar) die regelmatig angstig, somber en onzeker zijn, die nieuwe situaties vermijden en daardoor (ernstig) belemmerd worden in hun dagelijkse activiteiten en ontwikkeling. 
>> Lees meer over de IK-groep

Eetstoornissen deeltijdgroep
Een intensieve behandeling voor jongeren met een eetstoornis in de leeftijd van 12-18 jaar.
>>Info over de deeltijdbehandeling eetstoornissen

Deeltijdbehandeling voor meisjes
Deze behandeling is speciaal voor meisjes van 15 jaar en ouder met autisme en/of bijkomende problematiek, die klachten ervaren in het sociaal contact, moeite hebben met het invullen van de vrije tijd en/of snel overprikkeld zijn.
>> meer informatie voor meisjes met autisme
>> meer informatie voor verwijzers

BinK: Behandeling in de Klas
Kinderen met psychiatrische problemen lopen nogal eens vast op school. Passend onderwijs bieden aan deze kinderen is dan ook een grote uitdaging. Het ontbreekt leerkrachten aan voldoende kennis rond psychiatrie én tijd om de kinderen actief te begeleiden. Leerkracht, kind én klas zijn hier niet gelukkig mee.

BinK ondersteunt met een unieke combinatie van kennis en coaching aan leerkrachten en extra begeleiding of behandeling van de kinderen in de klas.
>> Lees meer over BinK

Karakter in de (pre)kleuter klas (KIKK)
Ontwikkelingsgerichte behandeling voor (pre)kleuters.
>>BinK voor infants

STAP-groep
Deze training is speciaal voor jongeren met ASS en bijkomende problematiek die klachten ervaren in het sociale contact, schoolverzuim of moeite hebben met vrije tijds invulling. De leeftijd van de jongeren is vanaf 12 jaar (middelbare school) tot de leeftijd 23 jaar.
>> meer informatie voor jongeren en ouders
>> meer informatie voor verwijzers

Karakter werkt samen in:

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer 085 4846248.

>> Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

KiECON: Kinderexpertisecentrum Oost Nederland
Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiEON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl 

 RTV Oost over KiECON:

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven