Locatie Enschede

 • Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 39 7522 AH Enschede
  Toon route
 • 088 654 54 44
 • 053 482 86 60
  • Roessinghsbleekweg 39
   7522 AH Enschede
googlemaps

Maak kennis met Karakter Enschede

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Enschede. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld door een verwijzer zoals de huisarts of een sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Centraal Aanmeldbureau Overijssel
  aanmeldenoverijssel@karakter.com

  Postbus 625
  7600 AP Almelo

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Behandelingen bij Karakter

Speciaal in Enschede

IK-groep voor angstige/sombere jongeren

Deze intensieve behandelgroep is speciaal voor jongeren (13-18 jaar) die regelmatig angstig, somber en onzeker zijn, die nieuwe situaties vermijden en daardoor (ernstig) belemmerd worden in hun dagelijkse activiteiten en ontwikkeling.

Meer info

Deeltijdbehandeling voor meisjes met autisme

Deze behandeling is speciaal voor meisjes van 15 jaar en ouder met autisme en/of bijkomende problematiek, die klachten ervaren in het sociaal contact, moeite hebben met het invullen van de vrije tijd en/of snel overprikkeld zijn.

Meer info

STAP-groep

Deze training is speciaal voor jongeren met ASS en bijkomende problematiek die klachten ervaren in het sociale contact, schoolverzuim of moeite hebben met vrije tijds invulling. De leeftijd van de jongeren is vanaf 12 jaar (middelbare school) tot de leeftijd 18 jaar.

Meer info

Karakter Enschede werkt samen in:

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer 085 484 62 48.

Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

Kinderexpertisecentrum Oost Nederland.

Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiECON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Enschede 11 10 nvt* nvt* 2


* Voor dit onderdeel is geen behandeling op deze locatie.
Laatst gewijzigd op 04-12-2020.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.