Locatie Hengelo: Infantcentrum Twente

Locatie Hengelo: Infantcentrum Twente

Internet Getinte Baby

Bezoekadres Helene Mercierweg 5 7555 SJ HENGELO
Telefoon 088 654 54 44 
Email secretariaat.hengelo@karakter.com

Informatie

Kinderen met een vermoeden van psychiatrie kunnen terecht bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie voor diagnostiek en behandeling. Speciale aandacht gaat uit naar baby’s, peuters en kleuters. Er vroeg bij zijn is immers belangrijk en kan een lange zoektocht en daarmee ellende voor patiënt en ouders verminderen. Samen met ouders werken we aan verbetering van de situatie waarbij kennis van en begrip voor de problematiek van hun kind belangrijk is en het kind zich positief kan ontwikkelen. Aan het einde van de behandeling wordt gekeken of een andere organisatie nog aanvullende behandeling kan bieden. 

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Centraal aanmeldbureau Telefoon 088 654 54 44 aanmeldenoverijssel@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlagen - mailt of stuurt naar:

Centraal Aanmeldbureau Overijssel
aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625 7600 AP Almelo
>> Download aanmeldformulier

Spelendmeisje

Waarvoor kan ik bij Karakter Hengelo terecht?

Komt u binnenkort met uw kind voor een eerste gesprek? In dit filmpje ziet u wat u kunt verwachten.
Karakter Hengelo

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Er komt een gezinsbehandelaar bij het gezin thuis voor advies en begeleiding. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). IPG is binnen Overijssel onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel.
>> Lees meer over IPG Overijssel

Laptop

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek infants (0-6 jaar)
Op een polikliniek komen ouders en kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. 

Deeltijdkliniek infants (0-6 jaar)
Als er intensievere begeleiding nodig is, kan een kind geplaatst worden op een deeltijdgroep. De kinderen komen dan overdag, maximaal 4 dagen en minimaal 2 dagdelen, naar een behandelgroep.

Folder deeltijdbehandeling infants

Karakter werkt samen in:

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Het coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequaat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer: 085 4846248.

>> Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

KiECON: Kinderexpertisecentrum Oost Nederland
Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiEON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl 

 RTV Oost over KiECON:

 

 

 

 

Terug naar boven