Locatie Hengelo

 • Bezoekadres: Helene Mercierweg 5 7555 SJ Hengelo
  Toon route
 • 088 654 54 44
  • Helene Mercierweg 5
   7555 SJ Hengelo
googlemaps

Maak kennis met Karakter Hengelo / Infantscentrum Twente

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Hengelo. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld door een verwijzer zoals de huisarts of een sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Centraal Aanmeldbureau Overijssel
  aanmeldenoverijssel@karakter.com

  Postbus 625
  7600 AP Almelo

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Speciale aandacht gaat uit naar baby’s, peuters en kleuters. Er vroeg bij zijn is immers belangrijk en kan een lange zoektocht en daarmee ellende voor patiënt en ouders verminderen. Samen met ouders werken we aan verbetering van de situatie waarbij kennis van en begrip voor de problematiek van hun kind belangrijk is en het kind zich positief kan ontwikkelen. Aan het einde van de behandeling wordt gekeken of een andere organisatie nog aanvullende behandeling kan bieden.

Behandelingen bij Karakter

Speciaal in Hengelo

Polikliniek infants (0-6 jaar)

Op een polikliniek komen ouders en kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling.

Deeltijdkliniek infants (0-6 jaar)

Als er intensievere begeleiding nodig is, kan een kind geplaatst worden op een deeltijdgroep. De kinderen komen dan overdag, maximaal 4 dagen en minimaal 2 dagdelen, naar een behandelgroep.

Meer info

Mindfulness

Speciaal voor kinderen en jongeren met autisme en ADHD - en hun ouders - is er een training mindfulness. Door de oefeningen leren zij hun aandacht te richten, waardoor ze zich beter kunnen concentreren en minder last hebben van bijv. boosheid, stress of impulsiviteit.

Meer info

Karakter Hengelo werkt samen met:

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente
Het coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente heeft tot doel om snel, juist en adequaat zorg en advies te geven aan de directe hulpverleners in de wijk, in geval van een (dreigende) crisis bij een jeugdige. Crisissen in de regio Twente kunt u aanmelden via het centrale telefoonnummer: 085 484 62 48.

Bekijk het filmpje over Spoedhulp Jeugd Twente

KiECON: Kinderexpertisecentrum Oost Nederland

Verschillende zorginstellingen in de regio Twente werken samen in KiECON: KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden en waarbij niet direct duidelijk is bij welke organisatie het kind het beste geholpen kan worden.

Meer informatie: www.kiecon.nl, 088 708 53 15, info@kiecon.nl

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Hengelo nvt* nvt* 10 nvt* nvt*


* Voor dit onderdeel is geen behandeling op deze locatie.
Laatst gewijzigd op 04-12-2020.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.