Locatie Horst

Locatie Horst

Bezoekadres: Westsingel 200 5961 DH Horst Informatie
Telefoon: 0318 67 67 47
Fax: 0318 67 66 67 
E-mail: bedrijfsbureau.gld@karakter.com
Professionals

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 088 654 54 00, aanmeldbureau.gld@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

AanmeldenAanmelden

  • Via Zorgdomein
  • Via een verwijsbrief die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
    Aanmeldbureau Gelderland
    secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com 
    Postbus 68, 6710 BB Ede

Spelendmeisje

Waarvoor kan ik bij Karakter Horst terecht?

Onderzoek / diagnostiekOnderzoek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk. 

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Intensieve thuisbehandeling / IHT
Er komt een behandelaar bij het gezin thuis voor een intensieve behandeling. Eén van de behandelvormen is IHT (Intensive Home Treatment) 
>> lees meer over IHT

Samen met de ouders en kinderen gaan wij op zoek naar de meest passende behandeling. In enkele gevallen kan het zijn dat er zeer specialistische behandeling nodig is waarvoor uitgeweken moet worden naar de grotere locaties. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg.

Speciaal vanuit Horst

Psychiatrie en licht verstandelijke beperking (LVB)
Karakter Horst LVB is speciaal gericht op kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke handicap spreken we als er een combinatie is van een verstandelijke beperking (IQ 50-85) in combinatie met een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek. 


Lees ook het verhaal van Ruben die bij Horst in behandeling is: 'Mam, ik heb nu niet meer zoveel nachtmerries.'

 

 

 

Terug naar boven