Locatie Nijmegen

Locatie Nijmegen

Nijmegen

Bezoekadres Reinier Postlaan 12 6525 GC NijmegenKeurmerk Top Ggz Erkend
Telefoon 024 351 22 22
Fax 024 351 22 11
Email info.nijmegen@karakter.com

Komt u met de auto? De Waalbrug bij Nijmegen wordt gerenoveerd. Daardoor zal op de brug in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn. U kunt hierdoor vertraging oplopen. Houd hiermee rekening tijdens u reis naar Karakter en plan uw reis goed in. Meer info: website Rijkswaterstaat.

Parkeren
U kunt betaald parkeren bij P4, dat is voor de ingang Neurologie van het Radboudumc (gelegen direct naast de ingang van Karakter).
Andere parkeermogelijkheden:
Betaald parkeren aan de overzijde van de Heyendaalseweg (P7). Deze weg loopt parallel aan de Reinier Postlaan. 

Aan de Heyendaalseweg zijn links en rechts van de studentenflats Sterrenbosch ook betaald parkeermogelijkheden, P10 en P7. Bij P7 kunt u overdekt betaald parkeren (bij het Gymnasiongebouw).

Karakter Nijmegen heeft het TOPGGz-keurmerk voor de doelgroep infants.
Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Informatie voor professionals

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 024 351 22 22 aanmeldpuntuc@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden 

Spelendmeisje

Waarvoor kan ik bij Karakter Nijmegen terecht?

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG).

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Infants (0-6 jaar)
Binnen de zorglijn infants onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ouders zijn actief betrokken in de diagnostiek en behandeling. Voor deze afdeling hebben we het TOPGGz keurmerk.

Intensief Behandelcentrum Kind (IBC)
Het IBC biedt flexibele psychiatrische behandeling aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Kenmerkend is dat een kind zorg en behandeling zoveel mogelijk thuis krijgt waarbij het netwerk wordt betrokken.
>> Meer informatie over IBC Kind voor ouders
>> Meer informatie over IBC Kind voor professionals

Intensief Behandelcentrum Jeugd (IBC)
Het IBC-J is een alternatief voor klinische opname voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek. De basis wordt gevormd door behandeling thuis. Mocht een kind toch in crisis raken, dan is het mogelijk om kort klinisch opgenomen te worden op de High en Intensive Care Jeugd. De eerste 48 uur is daar altijd een ouder dag en nacht bij aanwezig. Juist de kracht van samenwerking tussen gezin en professional maken deze vorm van behandelen zeer effectief. 
>> Meer informatie over IBC Jeugd

High & Intensive Care Jeugd (HIC-J)
De HIC-J is onderdeel van het Intensief Behandelcentrum. Op deze afdeling worden jongeren (10 tot 20 jaar) die in een acute crisis komen (evt. via BOPZ/maatregel) kort klinisch opgenomen, waarbij één van de ouders de eerste 48 uur aanwezig is.
Op de HIC is regelmatig een ervaringsdeskundige te vinden die jongeren helpt. Zij weet uit eigen ervaring hoe het is om een crisis te hebben. 
>> Lees meer over IBC Jeugd
>>lees meer over IBC Jeugd voor professionals 

 

Speciaal vanuit Nijmegen

Dialectische gedragstherapie (DGT) Deze therapie is speciaal voor jongeren die een Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben.
>> Lees meer over DGT jongeren

Emotieregulatie training (ERT) deze training is speciaal voor jongeren om grip te krijgen op emoties.
>> Lees meer over ERT jongeren

Karakter in de (pre)kleuter klas (KIKK)
Ontwikkelingsgerichte behandeling voor (pre)kleuters.
>> Lees meer over KIKK voor professionals

Specialistische spreekuren
ADHD, Depressie en Autisme

 

 

Terug naar boven