Locatie Nijmegen

 • Bezoekadres: Reinier Postlaan 12 6525 GC Nijmegen
  Toon route
  Postadres: Reinier Postlaan 12 6525 GC Nijmegen
 • 024 351 22 22
 • 024 351 22 11
  • Reinier Postlaan 12
   6525 GC Nijmegen
googlemaps

Maak kennis met Karakter Nijmegen

Komt u binnenkort voor het eerst bij Karakter in Nijmegen. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Bekijk samen met uw kind het filmpje.

Bereikbaarheid

Wegwerkzaamheden
De Waalbrug bij Nijmegen wordt gerenoveerd. Daardoor zal op de brug in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn. U kunt hierdoor vertraging oplopen. Houd hiermee rekening tijdens uw reis naar Karakter en plan uw reis goed in.
Meer informatie: website Rijkswaterstaat

N844: Nijmegen - Malden
Vanaf september 2019 zijn er werkzaamheden gepland, houdt u rekening met een omleidingsroute.


Parkeren

U kunt betaald parkeren bij P4, dat is voor de ingang Neurologie van het Radboudumc (gelegen direct naast de ingang van Karakter). De parkeerplaats direct voor de ingang is alleen voor personeelsleden.

Andere parkeermogelijkheden:
Betaald parkeren aan de overzijde van de Heyendaalseweg (P7). Deze weg loopt parallel aan de Reinier Postlaan.
Aan de Heyendaalseweg zijn links en rechts van de studentenflats Sterrenbosch ook betaald parkeermogelijkheden, P10 en P7. Bij P7 kunt u overdekt betaald parkeren (bij het Gymnasiongebouw).

Patiënt aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld via een verwijzer zoals een huisarts of sociaal wijkteam.

 1. Via Zorgdomein
 2. Via een verwijsbrief of aanmeldformulier die u - met bijlage - mailt of stuurt naar:
  Aanmeldpunt UC
  aanmeldpuntuc@karakter.com

  Reinier Postlaan 12
  6525 GC Nijmegen

Zie ook informatie voor verwijzers

Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met u als ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven. Wij bespreken dit samen met u en uw kind. De behandeling vindt zoveel mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden.

Behandelingen bij Karakter

Het Centrum Jonge Kind en de zorglijn autisme-ADHD (neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) zijn TOPGGz-gecertificeerde afdelingen.

Speciaal in Nijmegen

Centrum Jonge Kind

Het Centrum Jonge Kind Karakter UC is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar waarbij sprake is van (een vermoeden) van een psychiatrische stoornis of een sterk verhoogd risico daarop.

Meer info

Intensief Behandelcentrum Kind (IBC)

Het IBC biedt flexibele psychiatrische behandeling aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Kenmerkend is dat een kind zorg en behandeling zoveel mogelijk thuis krijgt waarbij het netwerk wordt betrokken.

Meer info

Intensief Behandelcentrum Jeugd (IBC-J)

Het IBC-J is een alternatief voor klinische opname voor jongeren met complexe psychiatrische problematiek. De basis wordt gevormd door behandeling thuis. Mocht een kind toch in crisis raken, dan is het mogelijk om kort klinisch opgenomen te worden op de High en Intensive Care Jeugd. De eerste 48 uur is daar altijd een ouder dag en nacht bij aanwezig. Juist de kracht van samenwerking tussen gezin en professional maken deze vorm van behandelen zeer effectief.

Meer info

High & Intensive Care Jeugd (HIC-J)

De HIC-J is onderdeel van het Intensief Behandelcentrum. Op deze afdeling worden jongeren (10 tot 18 jaar) die in een acute crisis komen (evt. via BOPZ/maatregel) kort klinisch opgenomen, waarbij één van de ouders de eerste 48 uur aanwezig is.

De locaties Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Uden en Tiel werken nauw samen met het Radboudumc. Deze locaties vormen gezamenlijk het Universitair Centrum van Karakter.

Wachttijd tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Nijmegen 18 18 13 nvt* 14


* Voor dit onderdeel is geen behandeling op deze locatie.
Laatst gewijzigd op 29-12-2020.


Bekijk de wachttijden op andere locaties.