Locatie Oosterbeek LVB

Locatie Oosterbeek LVB

Vanaf 1 december is de locatie van Karakter in Oosterbeek niet meer open en zijn we verhuisd naar Ede. 

Bezoekadres Utrechtseweg 320 6862 BC Oosterbeek (navigatie adres is Wolterbeekweg)
Postadres Postbus 242 6860 AE Oosterbeek
Telefoon 026 400 21 00
Fax 026 400 21 01
Email: bedrijfsbureau.gld@karakter.com

Voor alle vragen over aanmeldingen en afsprakenplanning als uw kind bij ons in behandeling is t. 0318 75 72 08.

Professionals

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Centraal aanmeldbureau Telefoon 088 654 54 00 aanmeldbureau.gld@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden

>> download aanmeldformulier

Spelendmeisje

Waarvoor kan ik bij Karakter Oosterbeek terecht?

Onderzoek / diagnostiek

Karakter Oosterbeek LVB diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek. Van een licht verstandelijke beperking spreken we als er een combinatie is van een Totaal IQ tussen de 50 en 85 en een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.

Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk. 

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek 
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

MDFT (Multi Dimensional Family Therapy)
Gezinstherapie voor jongeren met complexe, meervoudige problematiek. De gezinsbehandelaar komt bij de jongeren en hun gezin thuis. 

>> Lees meer over MDFT

TIP (Therapie Internaliserende Problematiek)
Een behandelprogramma voor jongeren met LVB welke bestaat uit een training voor de jongere, een training voor de ouders, ambulante thuisbegeleiding en individuele begeleiding door de mentor.
>> Lees meer over TIP 
>> Lees meer over TIP voor professionals

Terug naar boven