Uden

Uden

Locatie Uden

Bezoekadres: 
Muzerijk, Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden
Karakter zit op de eerste verdieping, volg binnen het gebouw het groene appeltjeGroen Appeltje Muzerijk Locatie Uden
Telefoon: 024 351 22 22 
Fax: 024 351 22 11
Email: info.nijmegen@karakter.com

Professionals

Informatie voor professionals

Op alle werkdagen een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog beschikbaar voor collegiale vragen (direct beschikbaar of belt dezelfde dag terug).

Consultatielijn voor artsen: 
Telefoon 088 654 54 54 consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*: 
Telefoon 088 654 54 99 consultatielijnjzp@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen: 
Telefoon 024 351 22 22 aanmeldpuntuc@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Aanmelden 

Poppenkast

Behandelingen Uden

In Uden kunnen patiënten terecht voor een diagnose, een second opinion of een behandeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door de expertise van een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, ouderbegeleider en verpleegkundig specialist. Uitgebreidere diagnostiek en expertise biedt Karakter in samenwerking met de polikliniek en het intensiefbehandelcentrum (IBC) in Nijmegen. 

Onderzoek / diagnostiek
Een traject bij Karakter start met een onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Natuurlijk gebruiken we de informatie die al bekend is. Met een goede diagnose geven we een advies voor een passend en persoonlijk behandeltraject binnen Karakter of kunnen we doorverwijzen naar de juiste behandeling buiten Karakter. Ook een onderzoekstraject als second opinion is mogelijk.

Behandeling
Het behandelplan bestaat uit een combinatie van op maat gesneden modules, die samen het beste resultaat bieden. De behandeling vindt zoveel als mogelijk vanuit thuis plaats, maar als het nodig is, biedt Karakter ook andere mogelijkheden. Vaak is de behandeling een combinatie van:

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
Een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen. Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

Online behandeling 
In de eigen omgeving en eigen gekozen tijd, of niet elke keer reistijd; het zijn voordelen van online behandelen. Karakter biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beeldbellen, veilig te mailen of online behandelmodules te volgen.

Polikliniek
Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele behandeling op de polikliniek.

Infants (0-6 jaar)
Binnen de infants onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 6 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ouders zijn actief betrokken in de diagnostiek en behandeling.

Behandelmogelijkheden LVB
Van een licht verstandelijke beperking spreken we als het kind of de jongere een totaal IQ tussen de 50 en 85 heeft en er tegelijkertijd sprake is van een beperkt adaptatievermogen en ontwikkelingsproblematiek.

Samen met de ouders en kinderen gaan wij op zoek naar de meest passende behandeling. In enkele gevallen kan het zijn dat er zeer specialistische behandeling nodig is waarvoor uitgeweken moet worden naar de hoofdlocaties van LVB (Ede of Oosterbeek). Dit altijd in overleg.

 

Terug naar boven